Co nowego w terapii pacjentów w podeszłym wieku?

Barbara Messinger-Rapport – What’s new in treating older adults? LINK: Cleve Clin J Med 2010;77:770 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Cleveland Clinic Journal of Medicine ukazał się artykuł Barbary Messinger-Rapport przedstawiający wyniki najnowszych badań dotyczących leczenia osób w podeszłym wieku.

Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne mają potwierdzone korzyści zdrowotne, jednak dopiero niedawno okazało się, że poprawiają również funkcje poznawcze (badanie Etgena i wsp.) oraz wzmacniają reakcję na szczepienia przeciwko grypie (badanie Woodsa i wsp.).

Problemem osób starszych są złamania – w najnowszym badaniu Bischoff-Ferrari okazało się, że suplementacja witaminy D3 zmniejsza ryzyko złamania biodra , a najlepszy efekt osiągnięto przy stosowaniu dawki dziennej 770-800 jednostek dziennie. Wyniki były niezależne od suplementacji wapnia, co jest ważne, ponieważ nadmierne spożycie wapnia może zwiększać ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych.

Nowym lekiem, mającym znaczenie w terapii osteoporozy jest denosumab  – przeciwciało monoklonalne z nadrodziny czynników martwicy nowotworu. Lek ten może znaleźć również zastosowanie w terapii przerzutowego raka prostaty i piersi.

Kolejnym problemem poruszanym przez autorkę pracy jest hemodializa u osób w podeszłym wieku. Badania wykazały, że pacjenci dializowani znacznie gorzej radzą sobie  z codzienną aktywnością, a nie udowodniono jednoznacznie, że hemodializy poprawiają przeżycie. Zdaniem autorki konieczne jest więc koncentrowanie się na przeciwdziałaniu wystąpieniu schyłkowej niewydolności nerek.

Kolejną ważną informacją jest fakt, że inhibitory acetylocholinoesterazy (np. donepezil) zwiększają ryzyko upadków i urazów, a pacjenci stosujący te leki częściej wymagają wszczepienia stymulatora serca. Na koniec autorka zwraca uwagę na konieczność prewencji zespołów majaczeniowych u starszych, hospitalizowanych pacjentów, ponieważ wykazano, że ich wystąpienie przyspiesza rozwój otępienia u osób, które wcześniej miały zaburzenia funkcji poznawczych.

Wyniki badań przedstawione w pracy są istotne w praktyce klinicznej nie tylko geriatrów, ale wszystkich lekarzy mających pod opieką osoby w podeszłym wieku.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / Listopad 2010
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Co nowego w terapii pacjentów w podeszłym wieku?”