Domowa opieka medyczna nad osobami starszymi

Steven H. Landers i wsp – Bringing home the u2018medical home’ for older adults LINK: Clev Clin J Med 2010;77:661 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Cleveland Clinic Journal of Medicine ukazała się praca Stevena H. Landersa i wsp. na temat domowej opieki medycznej nad osobami starszymi.  Wzrastająca liczba osób starszych i przewlekle chorych jest dużym wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej.

W USA powstał program Medicare Home Health, którego założeniem jest opieka nad osobami starszymi, obciążonymi wieloma chorobami, mającymi trudności z poruszaniem się i codzienną aktywnością. Zadanie to spełnia multidyscyplinarny zespół składający się z pielęgniarek, terapeutów, pracowników socjalnych, opiekunów i specjalistów do spraw żywienia,  koordynowany przez lekarza.  Warunkiem zakwalifikowania pacjenta do opieki domowej są trudności z opuszczaniem domu, przy czym może to dotyczyć tylko zaostrzeń choroby, a okresowe opuszczanie domu (np. w celu wizyty u lekarza czy pójścia do kościoła) nie dyskwalifikuje osoby z możliwości skorzystania z opieki.

Chorego odwiedza pielęgniarka w celu oceny stanu zdrowia i potrzeb w zakresie opieki medycznej, a pracownik socjalny określa bieżące potrzeby psychosocjalne. Lekarze powinni uczyć pacjentów, jak dbać o siebie, ponieważ część przypadków trudności w leczeniu jest związanych z nieprzestrzeganiem zaleceń lekarskich. Pewnym ułatwieniem mogą być technologie monitoringu pozwalające na interaktywne wideokonferencje lub szkolenia telefoniczne.

Dla małych praktyk lekarskich wizyty domowe mogą być trudne do zrealizowania ze względu na zobowiązania wobec innych pacjentów, ale duże praktyki mogą zatrudnić odrębnego lekarza i pielęgniarkę zajmujących się tylko opieką domową. Niektóre społeczności mają lekarzy „na telefon” zajmujących się tylko wizytami domowymi.

Niezależnie od tego, dużą częścią niezbędnej opieki nad starszą, przewlekle chorą i unieruchomioną w domu osobą może sprawować średni personel medyczny wraz z opiekunami. Być może w przyszłości dzięki takim programom w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych będzie można prowadzić terapię „szpitalną” w domu chorego.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / Październik 2010
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Domowa opieka medyczna nad osobami starszymi”