Korzyści stosowania suplementów oleju rybiego po zawale nadal niepotwierdzone

Robert H. Eckel – The Fish Oil Story Remains Fishy LINK: Circulation 2010;122:2110 (dostepny pełen tekst)

Na łamach Circulation ukazał się komentarz redakcyjny Roberta H. Eckela na temat korzyści zdrowotnych wynikających ze spożywania oleju rybiego przez chorych po zawale mięśnia sercowego.  Istnieją badania obserwacyjne sugerujące, że dieta bogata w ryby zmniejsza ryzyko choroby niedokrwiennej serca.

Nasuwa się pytanie, czy ma to związek z kwasami omega-3, długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi czy jeszcze innymi składnikami odżywczymi zawartymi w rybach. Innym  wyjaśnieniem tego zjawiska może być fakt, że osoby często jedzące ryby stosują generalnie zdrową dietę. Pomimo, że sugerowano wpływ kwasów omega-3 na zmniejszenie ryzyka nagłego zgonu sercowego, nie ma bezspornych dowodów na temat korzyści ich stosowania u osób po zawale serca.

Badanie OMEGA zostało zaprojektowane w celu oceny wpływu wysokooczyszczonych estrów etylowych kwasów omega-3 (DHA 380 mg, EPA 460 mg) podawanych od 3 do 14 dnia po zawale serca (STEMI lub NSTEMI) w porównaniu z placebo na częstość nagłych zgonów sercowych w ciągu jednego roku po zawale serca. Wtórnymi punktami końcowymi były śmiertelność ogólna, incydenty sercowo-naczyniowe niekończące się zgonem i zaburzenia rytmu. W randomizowanym badaniu uczestniczyło 3804 pacjentów.

W grupie pacjentów przyjmujących kwas omega-3 zaobserwowano niewielki spadek poziomu trójglicerydów, nie wykazano różnicy między grupami pod względem częstości nagłych zgonów sercowych, ogólnej śmiertelności, incydentów sercowo-naczyniowych czy naczyniowo-mózgowych.

Efekt antyarytmiczny kwasów omega-3 był już wcześniej sugerowany, jednak nadal nie ma dowodów na potwierdzenie tej hipotezy.  Aby potwierdzić korzyści ze stosowania suplementacji kwasów omega-3 konieczne są więc dalsze badania. Aktualnie wiadomo, że niezbędna jest zdrowa dieta, a u chorych po zawale serca stosowanie leków o potwierdzonej skuteczności, takich jak statyny, inhibitory konwertazy angiotensyny, blokery receptora angiotensynowego, beta-blokery czy kwas acetylosalicylowy.

Opracowane na podstawie: Circulation / 8 listopada 2010
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Korzyści stosowania suplementów oleju rybiego po zawale nadal niepotwierdzone”