Hemodializy: częste i krótkie czy rzadsze i dłuższe? Wyniki długo oczekiwanego badania z randomizacją

Zbylut J. Twardowski i Madhukar Misra – Daily dialysis – lessons from a randomized, controlled trial LINK: N Engl J Med 2010;363:2363

W New England Journal of Medicine warto zwrócić uwagę na wyniki oryginalnego badania, w którym porównywano dwie strategie hemodializ – codzienne i krótkie oraz rzadsze (trzy razy w tygodniu) i dłuższe oraz na komentarz do tej pracy sygnowany przez Twardowskiego i Misrę.

Standard polegający na wykonywaniu dializ trzykrotnie w tygodniu wprowadzono w 1965 roku, jednak wkrótce potem pojawiły się pierwsze dowody na korzyści z częstszego wykonywania krótszych zabiegów. Codzienne dializy pozwalały zminimalizować zjawisko znaczących fluktuacji w zakresie stężenia toksyn i płynów wewnątrzustrojowych w okresie pomiędzy zabiegami. Już pod koniec lat 60-tych wykazano korzystny wpływ codziennych dializ na parametry kliniczne i laboratoryjne. Dowody z badań obserwacyjnych sugerowały potrzebę zmiany obowiązującego standardu, jednak nie odnotowano znaczącego wzrostu liczby osób dializowanych codziennie.

Zadecydowała o tym wstrzemięźliwość płatników, którzy chcąc uniknąć wzrostu kosztów powoływali się na brak dobrze zaprojektowanych prospektywnych prac dokumentujących wyższość tej metody. Po wielu latach oczekiwań związanych między innymi z trudnościami ze sformowaniem badanej grupy chorych dysponujemy już wynikami badania z randomizacją i grupą kontrolną poświęconego temu zagadnieniu.

Chertow i wsp. potwierdzili, że codzienne (wykonywane sześć razy w tygodniu) hemodializy wykazują wyższość nad dializami 3 razy w tygodniu pod względem wpływu na kontrolę ciśnienia tętniczego i hiperfosfatemię. Ponadto, mają korzystniejszy wpływ na złożone punkty końcowe w postaci zgonu lub zmian  masy lewej komory serca i zgonu lub zmiany punktacji w inwentarzu stanu zdrowia RAND. Czy wnioski Chertowa i wsp. okażą się wystarczające dla decydentów – zobaczymy.

Opracowane na podstawie: NEJM / 9 grudnia 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Hemodializy: częste i krótkie czy rzadsze i dłuższe? Wyniki długo oczekiwanego badania z randomizacją”