Kiedy rozpoczynać dializoterapię? – nowe dane

Kirsten L. Jonansen – Time to rethink the timing of dialysis initiation LINK: Arch Intern Med 2010 online first

W Archives of Internal Medicine opublikowano  interesujący przegląd aktualnych trendów w postrzeganiu wskazań do dializoterapii.

W okresie od 1995 do 2007 roku, średnie stężenie kreatyniny, przy którym rozpoczynano dializy, obniżyło się z 8.7 mg/dl do 6.3 mg/dl. Obniżenie kryteriów kwalifikacyjnych wynikało z przekonania o korzystnym wpływie wczesnego rozpoczynania dializ na przeżycie, głównie w mechanizmie zapobiegania niedożywieniu, będącego czynnikiem ryzyka zgonu w przebiegu przewlekłych chorób nerek.

Wyniki najnowszych badań obserwacyjnych i prób z randomizacją przeczą tej teorii. W badaniu IDEAL, przeprowadzonym na osobach ze schyłkową chorobą nerek i GFR w zakresie 10-15 ml/min/1.73m2, wczesne rozpoczęcie dializ (GFR 10-14) nie wydłużało przeżycia w porównaniu z ich późną inicjacją (GFR 5-7). Co więcej, profil działań niepożądanych w obu grupach był porównywalny.

Następstwa późniejszego rozpoczynania dializoterapii były tematem badania Rosansky’iego i wsp. Po uwzględnieniu czynników zakłócających, dializoterapia rozpoczynana przy GFR < 5 wiązała się z korzyściami pod względem przeżycia w porównaniu z inicjowaniem dializ u osób z wyższym GFR.

Jak się zatem wydaje, wczesna dializoterapia nie tylko nie poprawia przeżycia, ale też nie ma korzystnego wpływu na jakość życia chorych. Podejmując decyzję o rozpoczęciu dializ należy kierować się przede wszystkim obrazem klinicznym, a nie parametrami laboratoryjnymi. W ocenie klinicznej należy przeciwstawić objawy występujące u chorego potencjalnym powikłaniom dializoterapii, takim jak nudności, wymioty czy zmęczenie. Podobnie jak we wszystkich innych sytuacjach, w których na szali jest jakość życia pacjenta, decyzja o rozpoczęciu dializ powinna być decyzją wspólną, uzgodnioną między lekarzem a jego podopiecznym.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 8 listopada 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Kiedy rozpoczynać dializoterapię? – nowe dane”