Piąta edycja Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – czy przyniesie istotne zmiany?

Michael B First – Paradigm Shifts and the Development of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Past Experiences and Future Aspirations LINK: Can J Psychiatry 2010;55:692 (dostępny pełen tekst)

Na łamach The Canadian Journal of Psychiatry ukazała się praca Michaela B Firsta na temat aktualnie powstającej piątej edycji Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Publikacja nowej klasyfikacji zaburzeń psychicznych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne jest planowana na rok 2013. Zdaniem wielu psychiatrów jej utworzenie wydaje się tym bardziej być uzasadnione, iż podejście kategoryczno-opisowe prezentowane w poprzednich edycjach stało się niewystarczające.

Autor pracy dokonał historycznego przeglądu poprzednich edycji DSM. Próbował też ocenić, czy próby wprowadzenia zmian związanych z aktualnym stanem wiedzy będą skutkować zmianą paradygmatów w nowej edycji DSM.

Poprzednie Klasyfikacje DSM były albo takimi  zmianami paradygmatów (edycja pierwsza z 1952 roku i trzecia z 1980) albo ich  znaczącymi ulepszeniami (edycja druga z 1968, ostateczna edycja trzecia z roku 1987 i czwarta z 1994).

W ocenie, autora dotychczasowe analizy przygotowywanej DSM-5 sugerują, że pomimo postępu naukowego, który dokonał się od momentu wprowadzenia podejścia opisowego w roku 1980, nadal brak wystarczającego zrozumienia patofizjologii chorób psychicznych, które mogłoby usprawiedliwiać odejście od podejścia opisowego na rzecz alternatywy opartej na etiologii tych chorób. Propozycja uszczegółowienia ciężkości zaburzeń nie jest zmianą paradygmatów, ponieważ takie elementy były już składową poprzedniej wersji. Wątpliwe jest też, czy lekarze używali tych nowych kategorii bez dowodów, że wpłynie to na wyniki leczenia.

Podsumowując – pomimo początkowych aspiracji, że w tej edycji nastąpi zmiana paradygmatów, DSM-5 nadal kontynuuje podejście kategoryczno-opisowe. Każda kolejna klasyfikacja nie będzie znacząco lepsza od poprzednich, dopóki nie dokona się postęp w rozumieniu etiologii i patofizjologii chorób psychicznych.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / Listopad 2010
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Piąta edycja Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – czy przyniesie istotne zmiany?”