Leczenie STEMI w Europie – analiza Euro Heart Survey ACS-III (2006 i 2008)

Francois Schiele i wsp – Reperfusion strategy in Europe: temporal trends in performance measures for reperfusion therapy in ST-elevation myocardial infarction LINK: Eur Heart J 2010;31:2614 (dostępny pełen tekst)

Na łamach European Heart Jouurnal ukazały się wyniki analizy rejestru Euro Heart Survey Acute Coronary Syndromes (EHS ACS) III prowadzonego w 138 ośrodkach z 21 krajów europejskich (w tym także w Polsce). Praca, której współautorami są polscy kardiolodzy (Wojtek Wojakowski, Marek Gierlotka i Lech Poloński) prezentuje zmiany wskaźników jakości leczenia  zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) w latach 2006-2008.

Badacze oceniali częstość i rodzaj stosowanego leczenia reperfuzyjnego a także czas do rozpoczęcia leczenia (czasy „door to needle” i „door to artery”). Za reperfuzję o czasie uznano czas “door to needle”  do 30 min oraz czas „door to artery” nie przekraczający 90 min. Spośród 19 205 chorych uwzględnionych w rejestrze, STEMI rozpoznano u 7655. Z tej ostatniej grupy  6481 osób przyjęto w ciągu pierwszych 12 godzin od początku objawów, a zatem w czasie pozwalającym na leczenie reperfuzyjne.

Jak pokazały wyniki rejestru w analizowanym okresie odsetek osób poddanych leczeniu reperfuzyjnemu wzrósł z  77.2 do 81.3%, przede wszystkim w związku ze zwiększeniem liczby pierwotnych przezskórnych interwencji (P-PCI). Średnie czasy “door to needle” oraz “door to artery” uległy w trakcie badania istotnemu  skróceniu z odpowiednio 20 do 15 min (P <0.0011) oraz z 60 do 45 min (P<0.0001). Tym samym liczba osób otrzymujących reperfuzję w odpowiednim czasie wzrosła z 53.1 do 63.5% (P<0.0001).

Obserwowanej poprawie jakości leczenia towarzyszył spadek śmiertelności wewnątrzszpitalnej z 8.1 do 6.6% (P=0.047).  Niestety w pracy nie znalazły się dane pozwalające ocenić jak wygląda jakość systemu leczenia w poszczególnych krajach europejskich, a zatem także i w Polsce. Co nie zaskakuje, rejestr pokazał, że szybszą reperfuzję uzyskamy w ośrodkach uniwersyteckich i wykonujących dużą liczbę zabiegów.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / Listopad 2010
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Leczenie STEMI w Europie – analiza Euro Heart Survey ACS-III (2006 i 2008)”