Jaki rodzaj wysiłku fizycznego w cukrzycy? Wyniki badania HART-D

R.J. Sigal i G.P. Kenny – Combined aerobic and resistance exercise for patients with type 2 diabetes LINK: JAMA 2010;304:2298

W komentarzu redakcyjnym na łamach Journal of The American Medical Association (JAMA) omówiono wyniki badania HART-D (Health Benefits of Aerobic and Resistance Training in Individuals with Diabetes), poświęconego roli wysiłku fizycznego w leczeniu chorych na cukrzycę typu 2.

Dominująca w świadomości świata medycznego opinia o korzystnych wpływach zdrowotnych na przemiany metaboliczne wyłącznie wysiłku aerobowego została zakwestionowana w ciągu ostatnich lat. Trening siłowy również przynosi wymierne korzyści. Połączenie tych dwóch form aktywności fizycznej może okazać się szczególnie pożyteczne.

W badaniu HART-D do 9 miesięcznego programu aktywności fizycznej zakwalifikowano 262 pacjentów prowadzących siedzący tryb życia, leczonych na cukrzycę typu 2. Badanych przydzielono do 4 grup: kontrolnej, w której utrzymywał się  dotychczasowy tryb życia, grupy wysiłku aerobowego, treningu siłowego i treningu mieszanego. Czas spędzony na treningach w trzech grupach ćwiczących był podobny i wynosił około 50 min, trzy razy w tygodniu.

W grupie ćwiczeń aerobowych był to marsz z prędkością około 4 mil/godzinę przez 50 minut, w grupie ćwiczeń siłowych oznaczało to wykonanie 9 zestawów ćwiczeń siłowych powtarzanych 3 krotnie w trakcie jednej sesji treningowej, w grupie mieszanej wykonywano 42 minuty ćwiczeń aerobowych i około 2-3 zestawy ćwiczeń siłowych. Po okresie 9 miesięcy znamienną statystycznie redukcję poziomu HbA1C o 0,34%, stwierdzano dla grupy mieszanego treningu, w pozostałych dwóch grupach aerobowej i treningu siłowego redukcja ta nie osiągnęła poziomu znamienności statystycznej wynosząc 0,24% i 0,16%.

Uzyskane wyniki potwierdza inne badanie o podobnym schemacie przeprowadzone wśród osób z cukrzycą typu 2: Diabetes Aerobic and Resistance Exercise . W badaniu tym wysiłek aerobowy, siłowy i mieszany prowadzony w systemie nadzorowanym zmniejszał poziomy HbA1C o odpowiednio: 0,51%, 0, 38% i 0,97%. Warto przy tym pamiętać, że niemal 1% redukcja może obniżać o 21% redukcję powikłań zależnych od cukrzycy.

Podsumowując, autorzy komentarza wskazują, że zalecając zwiększenie aktywności fizycznej największe korzyści metaboliczne uzyskamy uwzględniając w programie ćwiczeń zarówno ćwiczenia aerobowe jak i siłowe.

Opracowane na podstawie: JAMA / 24 listopada 2010
Marek Kowrach