Czy zjawisko stygmatyzacji chorobą psychiczną zmniejsza się?

Howard H. Goldman – Progress in the Elimination of the Stigma of Mental Illness LINK: Am J Psychiatry 2010;167:1289

Zagadnieniu stygmatyzacji chorych psychicznie poświęcono komentarz redakcyjny publikowany na łamach American Journal of Psychiatry. Autor komentarza odnosi się do pracy Pescosolido i wsp. pochodzącej z tego samego numeru pisma. W pracy tej wykorzystano ankiety z opisami przypadków (winietami) oceniające stosunek społeczeństwa amerykańskiego do chorób psychicznych.

Hipoteza badawcza zakładała, że w okresie 1996-2006 zmieniło się rozumienie chorób psychicznych przez społeczeństwo na bardziej naukowe, a to z kolei wiązało się ze zmianą stosunku do osób chorych. Zgodnie z przewidywaniami okazało się, że ci z ankietowanych, którzy przypisywali nieprawidłowe zachowanie chorobie psychicznej oraz ci, którzy postrzegali chorobę psychiczną w aspekcie neurobiologicznym częściej zalecali leczenie osobom przedstawionym w winietach. Niezgodnie z przewidywaniami natomiast ankietowani, którzy deklarowali rozumienie neurobiologiczne choroby, częściej przejawiali dystans wobec chorych i powodowali ich społeczną stygmatyzację.

Zdaniem komentującego, zmiana stosunku do chorób psychicznych wynikająca z rozumienia neurobiologicznych przyczyn  zaburzeń przyczynia się do częstszego szukania i zalecania pomocy lekarskiej. Jednakże  większa wiedza nie przekłada się bezpośrednio na zmniejszenia stopnia natężenia stygmatyzacji społecznej.

Tym niemniej, zdaniem autorów, zmiany podążają w dobrym kierunku Można mieć bowiem nadzieję, że lepsze rozumienie zaburzeń psychicznych i wraz z nim upowszechnienie leczenia, przyczyni sie do redukcji  dysfunkcji społecznej  osób chorych, co wtórnie zmniejszy zjawisko stygmatyzacji.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / Listopad 2010
Justyna Rybicka

0 replies on “Czy zjawisko stygmatyzacji chorobą psychiczną zmniejsza się?”