Postępy w podstawowej opiece zdrowotnej dla starszych pacjentów

Helen Kao i wsp – Improving Primary Care for Older Patients LINK: Arch Intern Med 2010;170:1772

Na łamach Archieves of Internal Medicine ukazał się komentarz autorstwa Helen Kao i wsp. do pracy Wengera i wsp., poruszającej ważny temat opieki zdrowotnej nad osobami starszymi. Wiadomo, że populacja osób w wieku powyżej 65 lat do 2040 roku podwoi się. Będzie to wyzwanie dla światowej medycyny, nie tylko ze względu na częstą w tej populacji niewydolność serca czy choroby nowotworowe, ale także problemy typowo geriatryczne, takie jak otępienie, problemy z poruszaniem się czy upadki.

System ochrony zdrowia w USA często nie zapewnia właściwej opieki geriatrycznej. Zdaniem autorów komentarza, rozwiązaniem może być system zmian w ochronie zdrowia zaczynający się w mikrosystemach opieki zdrowotnej – prywatnych praktykach i szpitalach.

W swojej pracy Wenger i wsp. przedstawiają nowatorski model zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej osób starszych, którzy cierpią z powodu nietrzymania moczu i upadków lub czują obawę przed upadkiem. Założeniem programu ACOVEprime (Assessing Care of Vulnerable Elders Practice Redesign for Improved Medical Care for Elders) są: skrining przedkliniczny pacjentów powyżej 75 roku życia pod kątem wyżej wymienionych stanów, prowadzenie dokładnej z dokumentacji na temat chorób i ich leczenia, materiały edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin, systemy wspomagania decyzji dla lekarzy i szkolenie personelu.

Wykazano, że rekomendowaną przez zalecenia opieką odnośnie  upadków i nietrzymania moczu objęto 56,8% chorych, których lekarze należeli do programu ACOVEprime i 35,7% pacjentów, których lekarze nie uczestniczyli w programie. Podobnie było z leczeniem cukrzycy i niewydolności serca. Uczestnicy programu także częściej zalecali swoim pacjentom ćwiczenia fizyczne, próbowali odstawić u nich benzodiazepiny czy stosowali terapię behawioralną w nietrzymaniu moczu. W celu dalszej oceny programu powinny być przeprowadzone analizy jego wpływu na stan pacjentów i ich jakość życia oraz kosztów.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 25 października 2010
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Postępy w podstawowej opiece zdrowotnej dla starszych pacjentów”