Cukrzyca typu 2 zwiększa ryzyko wystąpienia depresji

A. Nouwen i wsp – Type 2 diabetes mellitus as a risk factor for the onset of depression: a systematic review and meta-analysis LINK: Diabetologia 2010; 53:2480 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Diabetologii przedstawiono metaanalizę badań poświęconych zależności między cukrzycą typu 2 a ryzykiem wystąpienia depresji. Dane epidemiologiczne wskazują, że depresja u chorych na cukrzycę typu 2 występuje dwukrotnie częściej w porównaniu z populacją ogólną. Współistnienie tych dwóch schorzeń łączy się z gorszą samooceną stanu zdrowia w porównaniu z osobami z depresją i współistniejącą inna przewlekłą chorobą (chorobą niedokrwienną serca, schorzeniami stawów i astmą).

Drugie oblicze tej zależności to fakt pogorszenia u chorych na cukrzycę,  przez współistniejącą depresję, jakości ich życia,  stopnia wyrównania metabolicznego oraz fakt zwiększonego ryzyka wystąpienia powikłań cukrzycy,  a nawet  zgonu. Z powyższych przyczyn u chorych na cukrzycę typu 2 zaleca się wykonywanie badań skriningowych w kierunku depresji. 

Autorzy przeszukując medyczne bazy danych (EMBASE, Medline, PsycInfo) mieli możliwość przeanalizowania losów blisko 200 000 osób, w tym 48808 pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, u których w momencie zachorowania  nie rozpoznawano aktywnych stanów depresyjnych. W ten sposób próbowali odpowiedzieć na pytanie czy sama cukrzyca typu 2 zwiększa ryzyko wystąpienia depresji? Niezależnie od sposobu rozpoznania depresji (badania kwestionariuszowe i kliniczne), cukrzyca typu 2 w analizie całościowej  zwiększała ryzyko  wystąpienia depresji o 24%.

Ryzyko to wzrastało w sytuacjach  uprzedniego rozpoznania depresji, a także w przypadku wystąpienia powikłań cukrzycy. Warto przy tym pamiętać, że jednym z powikłań, które zwiększają ryzyko depresji są występujące w cukrzycy schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Dane epidemiologiczne wskazują także na wzrost ryzyka wystąpienia cukrzycy u chorych na depresję – co wskazuje na ścisłe powiązanie tych chorób.

Opracowane na podstawie: Diabetologia / Grudzień 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Cukrzyca typu 2 zwiększa ryzyko wystąpienia depresji”