Opieka zdrowotna w warunkach domowych – przykłady z USA

Steven H. Landers – Why health care is going home LINK: NEJM 2010;363:1690

W dziale “Perspektywy” periodyku New England Journal of Medicine ukazał się  artykuł Stevena H. Landersa poświęcony interesującemu modelowi organizacji opieki zdrowotnej, opartemu na realizacji większości podstawowych świadczeń w warunkach domowych, w oparciu o wypróbowane rozwiązania i nowoczesne technologie.

W 2030 roku liczba mieszkańców USA powyżej 65 roku życia przekroczy 70 milionów. U wielu z nich stopień niepełnosprawności lub ograniczenia materialne utrudniają dostęp do usług zdrowotnych świadczonych metodą tradycyjną. Korzystanie z opieki ambulatoryjnej i szpitalnej wiąże się też z podwyższonym ryzykiem związanych z tym powikłań – np.  infekcji lub upadków. Nie bez znaczenia są również preferencje pacjentów, z których większość woli być leczona w warunkach domowych. Powyższe kwestie, często podnoszone przez ekspertów, zaczęły trafiać do świadomości decydentów. Rosną nakłady na badania nad organizacją opieki nad osobami przewlekle chorymi.

Jednym z dobrze udokumentowanych modeli działania jest Chronic Care Model, koncentrujący się na wspieraniu pacjentów w przejmowaniu kontroli nad procesem zarządzania własnym zdrowiem. Wspieraniu rozumianym jako edukacja oraz dostarczanie technologii ułatwiających monitorowanie procesu leczenia. Przykładem tych ostatnich są zarówno nowoczesne rozwiązania terapeutyczne, takie jak przenośne pojemniki do domowych koncentratorów tlenu, jak i rozwiązania diagnostyczne, w tym aparaty pomiarowe, umożliwiające przesyłanie danych medycznych przez sieć telefonii gsm i sprzężone z centrum analitycznym w klasycznym ośrodku leczniczym.

Jako przykłady  używania nowych  technologii przez lekarzy odwiedzających pacjentów w ich domach autor podaje przenośne aparaty RTG oraz zestawy pozwalające na przyłóżkowe wykonanie ponad 20 testów laboratoryjnych, które są standardowym wyposażeniem lekarzy rodzinnych w San Diego w Kalifornii.

Motorem postępu w dziedzinie przenoszenia ciężaru opieki zdrowotnej z przychodni i szpitali do domów będzie bez wątpienia przekonanie płatników o opłacalności tej zmiany. Pierwsze dowody na nią już są. Kolejne lata będą więc ciekawym okresem dla osób zaangażowanych w organizację opieki zdrowotnej.

Opracowane na podstawie: NEJM / 28 października 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Opieka zdrowotna w warunkach domowych – przykłady z USA”