Leczenie choroby Alzheimera – dwie dekady badań nie doprowadziły do przełomu

Kristine Yaffe – Treatment of Alzheimer disease and prognosis of dementia. Time to translate research to results LINK: JAMA 2010;304:1952

Dwie dekady intensywnych badań nad chorobą Alzheimera nie doprowadziły do przełomu w jej leczeniu, podsumowuje Kristina Yaffe, autorka edytorialu opublikowanego w Journal of American Medical Association. Artykuł powstał na kanwie dwóch oryginalnych prac poświęconych otępieniu, opublikowanych w tym samym wydaniu czasopisma.

W pierwszej z nich, autorstwa Quinna i wsp., kwas dokozaheksaenoinowy (wielonienasycony kwas tluszczowy omega-3) okazał się nieskuteczny w leczeniu objawowym i nie miał wpływu na rokowanie w chorobie Alzheimera. W drugiej z prac, Mitchellowi i wsp. nie udało się wykazać wyższości narzędzia ADEPT nad klasycznymi kryteriami Medicare w prognozowaniu 6-miesięcznego przeżycia chorych na otępienie. Ocena potrzeb osób z otępieniem w zakresie opieki hospicyjnej będzie zatem nadal dokonywana bez wsparcia wiarygodnej skali prognostycznej.

W badaniach poświęconych otępieniu zaznacza się z jednej strony znaczący postęp w zakresie wiedzy na temat genetycznego i molekularnego podłoża problemu, z drugiej zaś stagnacja w badaniach klinicznych. Ta ostatnia wynika prawdopodobnie ze złożonych interakcji pomiędzy czynnikami biologicznymi, psychologicznymi i kulturowymi, typowych dla otępienia.

Liczba metod terapii, których wartość przewyższa placebo, jest niewielka. Niemal każde z ostatnich badań kończy się niepowodzeniem. Dotyczy to również prac nad związkami chemicznymi modyfikującymi beta-amyloid, któremu przypisuje się centralną rolę w kaskadzie degeneracji neuronalnej.

Kolejnym, naturalnym etapem badań nad otępieniem będzie prawdopodobnie zaadaptowanie rozwiązań typowych dla prac nad chorobami przewlekłymi, to jest połączenia strategii farmakoterapii z interwencjami behawioralnymi. Czy to okaże się przełomem? Odpowiedzi na to pytanie oczekuje lawinowo rosnąca populacja osób dotkniętych omawianym problemem.

Opracowane na podstawie: JAMA / 3 listopada 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Leczenie choroby Alzheimera – dwie dekady badań nie doprowadziły do przełomu”