Wszechstronna opieka nad przewlekle chorymi ze starszych grup wiekowych – co można poprawić?

Chad Boult i G. Darryl Wieland – Comprehensive primary care for older patients with multiple chronic conditions: Nobody rushes You through LINK: JAMA 2010;304:1936

Amerykański system ochrony zdrowia nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych osób w starszym wieku, z licznymi chorobami przewlekłymi, twierdzą Boult i Wieland, autorzy artykułu opublikowanego w Journal of American Medical Association. Z uwagi na to, że polski system nie różni się pod tym względem od amerykańskiego, warto zwrócić uwagę na tę publikację.

Liczbę mieszkańców USA w starszym wieku, z co najmniej 4 chorobami przewlekłymi, ocenia się na 10 milionów. Opieka nad nimi pochłania niemal 80% wszystkich wydatków funduszu  Medicare. Niepowodzenia kolejnych prób organizacji opieki nad przewlekle chorymi mają szereg przyczyn.

Uczelnie medyczne kształcące lekarzy pomijają szkolenia z zasad wszechstronnego nadzoru nad przewlekle chorymi. Wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne wciąż istnieją głównie na papierze. Ubezpieczeniowe programy zdrowotne pomijają finansowanie usług komplementarnych, zbędnych w leczeniu stanów ostrych, koniecznych w opiece długoterminowej. W końcu, aplikacja nowoczesnych technologii, takich jak elektroniczna historia choroby czy telemonitoring, postępuje wolno, co ogranicza możliwość przesyłania danych między ośrodkami uczestniczącymi w terapii.

Znając problemy, łatwiej o wskazówki dotyczące ich rozwiązania. Wyjściowym etapem programu opieki powinna być wszechstronna ocena stanu zdrowia pacjenta, z uwzględnieniem stylu życia i nawyków, wsparcia ze strony otoczenia i sytuacji materialnej. Na tej podstawie powinien powstać konkretny plan, adresujący wszystkie potrzeby chorego. Warunkiem sukcesu jest właściwa komunikacja i koordynacja działań oraz harmonijne współdziałanie personelu medycznego z szeroko rozumianą opieką społeczną. W końcu, poprawa jakości opieki nad przewlekle chorymi będzie fikcją, jeśli nie zaangażuje się w nią ich najbliższe otoczenie.

Opracowane na podstawie: JAMA / 3 listopada 2010
Krzysztof Kurek