Wysiłek fizyczny a ryzyko raka piersi u kobiet po menopauzie

A. Heather Eliassen i wsp – Physical Activity and Risk of Breast Cancer Among Postmenopausal Women LINK: Arch Intern Med 2010;170:1758

Na łamach Archives of Internal Medicine ukazała się praca A. Heather Eliassen i wsp. na temat związku aktywności fizycznej ze zmniejszeniem ryzyka raka piersi u kobiet po menopauzie. Ćwiczenia fizyczne mają wiele potwierdzonych badaniami korzyści zdrowotnych.

Wyniki dotychczasowych obserwacji sugerują,  że większa aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi u kobiet po menopauzie, natomiast nadal nie jest jasne, jaki powinien być rodzaj ćwiczeń, ich intensywność i czas trwania. Autorzy analizy oceniali aktywność fizyczną kobiet po menopauzie – uczestniczek prospektywnego badania Nurses’ Health Study. Dane były aktualizowane co dwa do czterech lat, z dodatkową dziesięcioletnią obserwacją po zakończeniu głównej części badania. Oceniano związek wysiłku fizycznego ze zmniejszeniem ryzyka raka piersi za pomocą wskaźników hazardu obliczonych metodą modelu proporcjonalnego hazardu Coxa.

Podczas dwudziestoletniego okresu obserwacji (lata 1986-2006) wykazano, że kobiety, które ćwiczyły więcej (co najmniej jedna godzina szybkiego marszu dziennie) miały o 15%  mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi niż te, które ćwiczyły mniej (mniej niż jedna godzina szybkiego marszu tygodniowo). Mniejsze ryzyko (o 10%)  dotyczyło też kobiet, które wcześniej ćwiczyły mało, ale w okresie obserwacji zwiększyły swoją aktywność fizyczną.  Nie wykazano związku między aktywnością fizyczną a ekspresją receptorów progesteronowych i estrogenowych na komórkach raka piersi.

Podsumowując – umiarkowana aktywność fizyczna może zmniejszać pomenopauzalne ryzyko raka piersi a wzrost aktywności fizycznej u kobiet po menopauzie również przynosi korzyści.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 25 października 2010
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Wysiłek fizyczny a ryzyko raka piersi u kobiet po menopauzie”