Czy farmaceuci pracujący w aptekach w pełni wykorzystują swoje kompetencje?

B. Joseph Guglielmo – A prescription for improved chronic disease management. Have community pharmacist function at the top of their training LINK: Arch Intern Med 2010;170:1646

Konieczność zredefiniowania systemów opieki zdrowotnej jest hasłem uniwersalnym, głoszonym w wielu krajach świata. Jednym z warunków powodzenia tych przemian jest wzmocnienie roli farmaceutów. Temu właśnie zagadnieniu poświęcony jest krótki artykuł B. Josepha Guglielmo, opublikowany w Archives of Internal Medicine.

Pozycja farmaceutów szpitalnych jest już ugruntowana. Są dowody na to, że poradnictwo farmakologiczne wiąże się ze zmniejszeniem śmiertelności wewnątrzszpitalnej. W jednej z prac, leczenie przeciwzakrzepowe koordynowane przez farmaceutów klinicznych wiązało się z mniejszą liczbą powikłań krwotocznych i zgonów oraz niższym kosztem hospitalizacji, w porównaniu z tym samym leczeniem prowadzonym w sposób standardowy. Szpitalne obchody z udziałem farmaceutów pozwalały ograniczyć śmiertelność i odsetek możliwych do uniknięcia działań niepożądanych leków.

W przeciwieństwie do farmaceutów szpitalnych, farmaceuci pracujący w ogólnodostępnych aptekach wciąż pełnią bardziej rolę sprzedawców, a nie konsultantów. Odcięci od danych medycznych pacjentów, kontaktujący się z lekarzami jedynie telefonicznie, zaabsorbowani wydawaniem leków, znajdują się w praktyce poza systemem ochrony zdrowia. Dzieje się tak tym bardziej, że system nie był dotychczas zainteresowany wynagradzaniem ich za poradnictwo w zakresie leczenia.

Rosnące koszty opieki zdrowotnej mogą wpłynąć na zmianę tej sytuacji. W USA tworzone są plany inkorporacji aptek w proces leczenia chorób przewlekłych i profilaktyki zdrowotnej. Kluczem do sukcesu ma być udostępnienie aptekom elektronicznej historii choroby pacjenta, włączenie farmaceutów w wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne i wykorzystywanie pełni kompetencji, które posiadają. Powodzenie tego przedsięwzięcia z pewnością zachęci do powielania tego schematu w innych krajach.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 11 października 2010
Krzysztof Kurek

TAGI:
0 replies on “Czy farmaceuci pracujący w aptekach w pełni wykorzystują swoje kompetencje?”