Jakość leczenia hipotensyjnego w USA i Kanadzie

F.H.H. Leenen i E.L. Schiffrin – Control rates of hypertension in North America LINK: Hypertension 2010;56:571

Na łamach Hypertension w komentarzu redakcyjnym zwrócono uwagę na poprawiające się wskaźniki skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego w USA i Kanadzie. Podkreślono postęp, jaki się dokonał się w tym zakresie od 1990 roku w trzech obszarach: świadomości pacjentów dotyczącej występowania  nadciśnienia tętniczego, prowadzenia terapii hipotensyjnej, a także uzyskanej dzięki niej skutecznej kontroli nadciśnienia.

W raporcie NHANES dla lat 2007-2008 odsetek chorych w USA świadomych występowania u nich nadciśnienia tętniczego wyniósł 80,7%, leczenie prowadzono u 72,5% chorych z nadciśnieniem, właściwy poziom kontroli uzyskując 50,1%. W Kanadzie w populacji  osób w wieku 20-79 lat odpowiednie liczby wyniosły 83,4%, 79,9% i 65,9%.

Pomimo metodologicznych różnic prac prowadzonych w Kanadzie i USA uzyskane dane wskazują na stałą poprawę kontroli tego ważnego czynnika ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Jednocześnie powstają pytania, czy za obserwowane różnice, zwłaszcza w zakresie skuteczności kontroli farmakologicznej ciśnienia tętniczego, odpowiedzialne są odmienne systemy zdrowotne – powszechne ubezpieczenia w Kanadzie i o bardziej zróżnicowany, w znacznej części prywatny system ubezpieczeń w USA. Z drugiej strony,  państwowy system opieki zdrowotnej nie jest sam w sobie rozwiązaniem problemu, wystarczy spojrzeć na niską skuteczność leczenia nadciśnienia w krajach europejskich – np. wskaźnik kontroli w Anglii wynosi 28%.

Ponad 30-40% odsetek osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym w powyższych badaniach skłania do zwrócenia się w większym stopniu ku niefarmakologicznym metodom prewencji, takim jak redukcja spożycia soli, redukcja masy ciała i zwiększenie aktywności fizycznej. W ten sposób będzie można pełniej wykorzystać dostępne możliwości zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: Hypertension / Październik 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Jakość leczenia hipotensyjnego w USA i Kanadzie”