Poszukiwanie metod lepszej kontroli nadciśnienia tętniczego

Theodore A. Kotchen – The Search for Strategies to Control Hypertension LINK: Circulation 2010;122:1141

Na nadciśnienie tętnicze cierpi około 26% populacji osób dorosłych (to jest około 1 mld osób) na świecie. Ponieważ społeczeństwo cały czas starzeje się, przewidywana częstość występowania nadciśnienia tętniczego za 15 lat wyniesie 29%. Obecnie w Stanach Zjednoczonych schorzenie to rozpoznaje się około 73 milionów Amerykanów.

W USA skorygowane o wiek wskaźniki śmiertelności z powodu udaru mózgu i choroby wieńcowej spadły w latach 1960-1994 o odpowiednio 66% i 53%. Nadal jednak ciśnienie tętnicze krwi jest źle kontrolowane u 50% dorosłych, nawet tych przyjmujących leki hipotensyjne, a choroby układu sercowo-naczyniowego pozostają najczęstszą przyczyną zgonów u osób z nadciśnieniem tętniczym.

Na łamach Circulation ukazała się praca autorstwa  Pladevall i wsp. którzy analizowali skuteczność postępowania mającego na celu poprawę stosowania się do zaleceń lekarskich  (liczenie ilości tabletek w czasie wizyt lekarskich, wyznaczenie członka rodziny mającego wspierać pacjenta w stosowaniu się do zaleceń i dostarczanie pacjentom ulotek dotyczących stosowanych u nich leków hipotensyjnych). Po 6 miesiącach, w porównaniu z grupą kontrolną, w grupie interwencji stwierdzono niższe wartości ciśnienia skurczowego (148.9 vs 151.1 mm Hg, p=0.008)  i rozkurczowego (81.9 vs 83.0 mm Hg, P=0.013). U osób tych rzadziej stwierdzano źle kontrolowane wartości ciśnienia tętniczego (pierwotny punkt końcowy badania) oraz lepsze stosowanie do zaleceń lekarskich (wtórny punkt końcowy). Po 5 latach obserwacji nie stwierdzono natomiast istotnej różnicy pomiędzy grupami dla złożonego punktu końcowego (zdarzeń sercowo-naczyniowych i zgonów ogółem). Brak wpływu interwencji na złożony punkt końcowy można tłumaczyć wysokim wskaźnikiem stosowania się do zaleceń lekarskich w grupie kontrolnej (89%), małą liczbą uczestników badania oraz krótkim czasem obserwacji.

Theodore A. Kotchen, komentujący wyniki pracy Pladevall uważa, że badanie dostarcza wskazówek, jak można poprawić przestrzeganie zaleceń lekarskich.Podkreśla też jednak, że wszechstronne strategie kontroli ciśnienia tętniczego zarówno na poziomie populacyjnym jak i indywidualnym powinny raczej dotyczyć redukcji całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego, a nie skupiać się tylko na obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi. Nadciśnienie tętnicze jest często związane z otyłością, dyslipidemią i insulinoopornością. Osoby otyłe mają 3,5-krotnie większe ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, a 60% chorych z nadciśnieniem ma ponad dwudziestoprocentową nadwagę.

Oprócz farmakologicznego leczenia hipotensyjnego, zmniejszenie częstości występowania schorzeń sercowo-naczyniowych związanych z nadciśnieniem tętniczym będzie wymagać rozwoju strategii prowadzących do zmian środowiskowych i wzorców zachowań, które wpłyną na całkowite ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego i ułatwią przyjęcie prozdrowotnego stylu życia.

Opracowane na podstawie: Circulation / 18 września 2010
Ewa Kowalik