Postępy w przedszpitalnym systemie ratownictwa w ostrych zespołach wieńcowych

James G. Jollis – Moving Care Forward rnPrehospital Emergency Cardiac Systemsrn LINK: Circulation 2010; 122: 1443 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Circulation ukazał się artykuł redakcyjny poświęcony przedszpitalnym systemom ratownictwa w ostrych zespołach wieńcowych. Przełomową pracę o tym, że śmiertelność chorych z zawałem serca może być zredukowana przez poprawę opieki przedszpitalnej, opublikował w 1967 roku Frank Pantridge. Stworzył on również odpowiedni zespół ratownictwa z Belfaście. Podobny system w ciągu trzech lat zaczął być stosowany w USA.

Obecnie postępowanie przedszpitalne u chorych z zawałem serca z uniesieniem ST (STEMI) ma na celu umożliwienie jak najszybszego przeprowadzenia reperfuzji. Badania wykazały, że przedszpitalne wykonanie EKG skraca czas do wykonania przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) lub fibrynolizy.

Obecnie w Cirulation ukazała się praca Studneka i wsp.,  opisująca system opieki nad chorymi z STEMI  w Mecklenburg County. Okazało się, że zasadniczy wpływ na skrócenie do poniżej 90 minut czasu upływającego od pierwszego kontaktu z personelem medycznym do PCI mają trzy okresy: czas od wezwania pomocy do przyjazdu karetki poniżej 10 minut, czas zajmowania się pacjentem na miejscu zdarzenia poniżej 15 minut i czas przewozu chorego do ośrodka wykonującego PCI poniżej 30 minut.

Autorzy pracy podkreślają kilka istotnych elementów w postępowaniu ratunkowym: oparty na algorytmach system wysyłania zespołu ratowniczego, EKG na miejscu zdarzenia u każdego chorego z objawami sugerującymi zawał serca, interpretacja EKG zarówno automatyczna, jak i przez paramedyków, poinformowanie z miejsca zdarzenia odpowiedniego ośrodka wykonującego PCI, współpraca z dwoma szpitalami i kilkoma zespołami lekarzy, odpowiednia koordynacja całego systemu oraz zbieranie danych na temat pracy zespołów ratunkowych i opieki szpitalnej.   Poprzez organizację podobnych systemów ratownictwa oraz dokładną i krytyczną ocenę wyników pracy można będzie osiągnąć cel wytyczony przed laty przez Paintridge’a – poprawę opieki nad chorymi z zawałem serca.

Opracowane na podstawie: Circulation / 12 października 2010
Magdalena Piątkowska