Częstość występowania chorób psychicznych u osób pracujących w okresie globalnego kryzysu ekonomicznego

JianLi Wang i wsp – The Prevalence of Mental Disorders in the Working Population Over the Period of Global Economic Crisis LINK: Can J Psychiatry 2010;55:598 (dostępny pełen tekst)

Globalny kryzys ekonomiczny rozpoczął się pod koniec roku 2008 i trwa do tej pory. Generalnie spowodował on zmniejszenie zarobków i obawy o utratę pracy, przypuszcza się, że wpłynął  również na aspekty związane ze zdrowiem psychicznym.

Praca poświęcona temu ostatniemu zjawisku ukazała się na łamach Canadian Journal of Psychiatry. Jej celem było oszacowanie i porównanie częstości występowania zaburzeń depresyjnych i lękowych w grupie osób pracujących od stycznia 2008 do października 2009 roku, a także ocena korelacji zaburzeń psychicznych z czynnikami demograficznymi i socjoekonomicznymi.

Autorzy zebrali dane od 3579 osób pracujących z kanadyjskiej prowincji Alberta, rekrutowanych poprzez losowe wybieranie numerów telefonicznych. Zaburzenia psychiczne były oceniane przy użyciu Composite International Diagnostic Interview—Auto 2.1. Porównano częstość występowania depresji i zaburzeń lękowych.

Częstość występowania dużych epizodów depresji w okresach przed 1 września 2008, pomiędzy 1 września 2008 a 1 marca 2009 i pomiędzy 1 marca 2009 a 30 października 2009 wynosiła odpowiednio 5,1%, 6,8% i 7,6% (p=0,03). W tym samym czasie dystymia występowała u odpowiednio 0,4%, 0,7% i 1,5%. (p=0,006). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w występowaniu fobii społecznej, lęku panicznego i uogólnionych zaburzeń lękowych.

Przedstawione dane pozwalają zatem sądzić, że kryzys ekonomiczny miał wpływ na zwiększoną częstość występowania  epizodów depresyjnych. Konieczne są zatem dalsze badania oceniające zmiany w występowaniu zaburzeń psychicznych oraz opisujące wpływ zmian gospodarczych na zatrudnienie, dochody i zdrowie.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / Wrzesień 2010
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Częstość występowania chorób psychicznych u osób pracujących w okresie globalnego kryzysu ekonomicznego”