Metabolicznie neutralna (?) otyłość u mężczyzn i kobiet

P.M. Janiszewski i R.Ross – Effects of weight loss among metabolically healthy obese men and women LINK: Diabetes Care 2010;33:1957

Na łamach Diabtes Care przedstawiono pracę oceniającą wpływ diety i aktywności fizycznej na szereg zaburzeń metabolicznych obserwowanych u osób otyłych. Jak zauważają autorzy publikacji, można wyróżnić dwie grupy osób otyłych, pierwszą, w której otyłości towarzyszą zaburzenia metaboliczne powiązane m.in. z insulinoopornością (metabolically abnormal obese, MAO)  i drugą grupę otyłych, u których nie stwierdza się nadmiernej ekspresji tych zaburzeń. Tę drugą grupę można określić jako metabolicznie neutralną lub zdrową (metabolically healthy obese, MHO)..

Niektórzy badacze wskazują, że wbrew zaleceniom przedstawionym w standardach redukcja masy u metabolicznie zdrowych otyłych nie tylko może nie wpływać korzystnie na całkowite ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, ale wręcz okazać się szkodliwa dla zdrowia poprzez zmniejszenie insulinowrażliwości. Mając ten fakt na uwadze autorzy prezentowanej publikacji porównali wpływ leczenia dietą (redukcja spożycia kalorii o 500-700 kcal/dobę) lub aktywnością fizyczną otyłych dorosłych metabolicznie zdrowych (63 osoby) lub z zaburzeniami metabolicznymi (43 osoby).

W obu grupach, u kobiet i mężczyzn, wraz z redukcją masy ciała stwierdzono istotne zmniejszenie obwodu brzucha, zmniejszenie zawartości tkanki tłuszczowej podskórnej w obrębie jamy brzusznej, tkanki tłuszczowej trzewnej, a także poprawę wskaźników insulinowrażliwości.

U metabolicznie zdrowych otyłych insulinowrażliwość ulegała poprawie o 22% u mężczyzn i 18,5% u kobiet. Wskaźniki insulinowrażliwości uległy poprawie w jeszcze większym stopniu u otyłych z zaburzeniami metabolicznymi (p<0.05). W tej właśnie grupie, w odróżnieniu od metabolicznie zdrowych otyłych, poprawie uległy również inne parametry, takie  jak: stężenie glukozy na czczo, stężenie insuliny, stężenie cholesterolu HDL i trójglicerydów. W obu grupach nie obserwowano istotnych zmian w wartościach ciśnienia tętniczego.

Uzyskane dane wskazują na możliwe korzyści płynące z redukcji masy ciała i zwiększenia aktywności fizycznej u metabolicznie zdrowych otyłych. Inne prace również potwierdzają fakt, że pozornie neutralna metabolicznie otyłość wiąże się ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym i większym nasileniem procesów miażdżycowych mierzonych np. grubością kompleksu intima-media lub nieprawidłowościami funkcji śródbłonka. Wyniki niniejszej potwierdzają zatem zasadność objęcia wszystkich osób otyłych, także tych „metabolicznie zdrowych” postępowaniem, którego celem jest redukcja masy ciała i zwiększenie aktywności fizycznej.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / Wrzesień 2010
Marek Kowrach