Czynniki decydujące o wyborze metody dializy – dane z USA

Kirsten L. Johansen – Choice of dialysis modality in the United States LINK: Arch Intern Med 2010 online

W Archives of Internal Medicine warto zwrócić uwagę na ciekawy edytorial poświęcony leczeniu nerkozastępczemu w USA, napisany na kanwie dwóch oryginalnych prac poświęconych temu problemowi.

Na schyłkową chorobę nerek wymagającą dializoterapii choruje 1% Amerykanów objętych ubezpieczeniem Medicare, ale opieka zdrowotna nad tą grupą pochłania aż 5.8% łącznego budżetu tej instytucji. Wybór preferowanej metody dializy powinien więc być oczywisty. W rocznym horyzoncie czasowym, koszt dializy otrzewnowej jest bowiem o 19 000 USD niższy od kosztu hemodializy. Paradoksalnie, utylizacja pierwszej z wymienionych metod spadła z 14.4% w 1995 roku do 7.1% w 2007 roku.

Przy porównywalnym ryzyku, dializa otrzewnowa wydaje się szansą dla osób młodszych, z mniejszymi obciążeniami zdrowotnymi i czynnych zawodowo.  Nawet jednak w tej grupie popularność tej metody jest mała. Istotny wpływ na ostateczne decyzje ma obawa przed ponoszeniem odpowiedzialności za samodzielne wykonywanie dializy i uciążliwość codziennych zabiegów.

Jakość życia osób poddawanych dializie otrzewnowej i hemodializie na początku leczenia lepsza w pierwszej z grup, po 2 latach wyrównuje się. Z drugiej strony, z badania Mehrotry i wsp. wynika, że dializę otrzewnową jako jedną z opcji dializoterapii omawia się jedynie z co trzecim pacjentem rozpoczynającym leczenie nerkozastępcze. Co więcej, na dializę otrzewnową decyduje się jedynie ułamek osób, którym się ją przedstawia jako alternatywę leczniczą. Wpływają na to zarówno opinie pacjentów, jak i lekarzy. Wydaje się bowiem, że Ci ostatni stanowią istotną barierę dla popularyzacji dializy otrzewnowej. Nieaktualna wiedza teoretyczna i brak wiedzy praktycznej na temat metody to najważniejsze przyczyny jej odrzucania przez personel medyczny, niestety ze szkodą dla pacjentów.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine /
Krzysztof Kurek

0 replies on “Czynniki decydujące o wyborze metody dializy – dane z USA”