Proantocyjanidyny nie wywierają korzystnego wpływu na czynniki ryzyka chorób serca i naczyń

Rebecca L. Drieling i wsp – No beneficial effects of pine bark extract on cardiovascular disease risk factors LINK: Arch Intern Med 2010;170:1541

Proantocyjanidyny zawarte w wybranych suplementach diety nie wywierają dobroczynnego wpływu na czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, dowodzą Drieling i wsp., autorzy badania z randomizacją, którego wyniki opublikowano w Archives of Internal Medicine. Profilaktyka farmakologiczna oraz zmiana stylu życia, w tym podtrzymywanie prawidłowej masy ciała, modyfikacja nawyków żywieniowych i wzmożenie aktywności fizycznej pozostają zatem jedynymi czynnikami o dobrze udokumentowanym, korzystnym wpływie na ryzyko wieńcowe.

Spośród suplementów diety obiecujące wyniki uzyskiwano dotychczas w przypadku olejów rybich. Postulowano również korzystne działanie suplementów zawierających antyoksydanty, których przedstawicielem jest oligomeryczna proantocyjanidyna, flawonoid występujący w wysokich stężeniach w wyciągu z granatów, pestek winogron oraz kory sosnowej.

Autorzy z USA zrekrutowali 130 osób z podwyższonym ryzykiem wieńcowym. Uczestników przydzielano w sposób losowy do grupy leczonej wyciągiem z kory sosny w ilości 200 mg raz dziennie lub do grupy placebo. Głównym mierzonym parametrem było ciśnienie tętnicze po 6 i 12 tygodniach od randomizacji. Parametrami drugorzędowymi były inne czynniki ryzyka chorób układu krążenia. W 12-tygodniowej obserwacji wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego uległy nieznamiennemu obniżeniu w obu grupach. Nie stwierdzono także różnic pomiędzy grupami pod względem pozostałych mierzonych parametrów, w tym indeksu masy ciała, poziomu lipidów oraz stężenia aminotransferaz, insuliny, lipoproteiny A, glukozy na czczo oraz białka C-reaktywnego.

Podsumowując, wyciąg z kory sosny okazał się równie nieszkodliwy co mało pożyteczny, co jest zgodne z wcześniejszymi obserwacjami na temat przydatności antyoksydantów w profilaktyce kardiologicznej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 27 września 2010
Krzysztof Kurek