Obiektywne mierniki sprawności fizycznej a śmiertelność: przegląd systematyczny i meta-analiza

Rachel Cooper i wsp – Objectively measured physical capability levels and mortality: systematic review and meta-analysis LINK: BMJ 2010;341:c4467 (dostępny pełen tekst)

Obiektywne wykładniki sprawności fizycznej korelują z ryzykiem zgonu, dowodzą Cooper i wsp., autorzy przeglądu systematycznego i meta-analizy wyników badań poświęconych temu zagadnieniu. Sprawność fizyczna, rozumiana jako zdolność do wykonywania czynności dnia codziennego, oceniana jest metodami subiektywnymi i obiektywnymi, w tym na podstawie siły zacisku dłoni, prędkości chodu, czasu wstawania z krzesła i czasu zachowywania równowagi w pozycji stojącej (standing balance test). Rosnąca liczba dowodów wskazuje, że te ostatnie są wykładnikami ogólnego stanu zdrowia.

Chcąc zweryfikować te obserwacje, autorzy z Wielkiej Brytanii jako pierwsi przeprowadzili systematyczny przegląd opublikowanych i nieopublikowanych badań obserwacyjnych, w których analizowano zależność pomiędzy obiektywnymi wykładnikami sprawności fizycznej a śmiertelnością, a następnie ilościowo ocenili tę korelację w formie meta-analizy. Jej wyniki potwierdziły związek pomiędzy każdym z wymienionych powyżej parametrów sprawności fizycznej a śmiertelnością niezależnie od przyczyny.

Przykładowo, w porównaniu z najwyższym kwartylem pod względem siły zacisku dłoni, najniższy kwartyl wiązał się ze wzrostem łącznego ryzyka zgonu o 67%. Analogicznie, w porównaniu z “najszybszym” kwartylem pod względem prędkości chodu, “najwolniejszy” był obciążony ryzykiem zgonu większym o 187%. Co ciekawe, o ile dowody na zależność pomiędzy prędkością chodu, czasem wstawania z krzesła i czasem zachowywania równowagi a śmiertelnością pochodziły wyłącznie z badań na osobach starszych, powyżej 70 roku życia, to korelacja pomiędzy siłą zacisku dłoni a ryzykiem zgonu dotyczyła również młodszych grup wiekowych, to jest osób w wieku poniżej 60 lat. Podsumowując, wydaje się, że zidentyfikowano proste narzędzie przesiewowe, przydatne w prognozowaniu przeżycia.

Opracowane na podstawie: BMJ / 9 wrzesnia 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Obiektywne mierniki sprawności fizycznej a śmiertelność: przegląd systematyczny i meta-analiza”