Diety ubogowęglowodanowe i ich wpływ na wskaźniki śmiertelności

Teresa T. Fung i wsp – Low-carbohydrate diets and all-cause and cause-specific mortality. Two cohort studies LINK: Ann Intern Med 2010;153:289

W Annals of Internal Medicine opublikowano podsumowanie wyników dwóch dużych badań kohortowych poświęconych odległemu bezpieczeństwu stosowania diet ubogowęglowodanowych. Owo bezpieczeństwo poddaje się w wątpliwość głównie z uwagi na potencjalnie niekorzystny wpływ białka i tłuszczu zwierzęcego, dominującego w części tego typu diet, na profil lipidowy oraz ryzyko przewlekłych chorób.

Prospektywne dane na temat zależności pomiędzy dietami ubogowęglowodanowymi a śmiertelnością są skąpe. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na wyniki badania Fung i wsp. Analizą objęto w nim dwie liczne grupy pracowników opieki zdrowotnej obserwowanych w latach 1980-2006 (Nurses’ Health Study, kobiety) oraz 1986-2006 (Health Professionals’ Follow-up Study, mężczyźni). Źródłem danych na temat przestrzeganych diet, w szczególności diety ubogowęglowodanowej bogatej w tłuszcze i białka zwierzęce oraz ubogowęglowodanowej opartej na  z warzywach, orzechach, produktach ziarnistych i strączkowych, były cyklicznie wypełniane kwestionariusze.

Łącznie, przestrzeganie diety ubogowęglowodanowej, niezależnie od podrodzaju, wiązało się z umiarkowanym wzrostem śmiertelności (względne ryzyko 1.12, 95% przedział ufności 1.01-1.24).  O niekorzystnym wyniku zadecydowała dieta bogata w białko i tłuszcz pochodzenia zwierzęcego, w przypadku której względna śmiertelność niezależnie od przyczyny wynosiła 1.23 (1.11-1.37), z przyczyn sercowo-naczyniowych 1.14 (1.01-1.29), a z powodu nowotworów 1.28 (1.02-1.60). Z kolei, dieta oparta na tłuszczach i białku pochodzącym z warzyw wiązała się z obniżeniem śmiertelności, zarówno niezależnie od przyczyny (0.80, 0.75-0.85), z przyczyn sercowo-naczyniowych (0.77, 0.68-0.87), jak i z powodu nowotworów (0.77, 0.68-0.87).

Wydaje się więc, że to źródło białka i tłuszczów (zwierzęce lub roślinne) decyduje o odległym bezpieczeństwie diet ubogowęglowodanowych.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 7 września 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Diety ubogowęglowodanowe i ich wpływ na wskaźniki śmiertelności”