Astma – problem społeczny

Fernando D Martinez – The paradoxes of asthma LINK: Lancet 2010;376:761

Na łamach The Lancet ukazał się komentarz Fernando Martineza dotyczący książki „Asthma, Health and Society: A Public Health Perspective” pod redakcją Andrew Harvera i Harry’ego Kotsesa.

Astma jest postrzegana jako jeden z największych problemów amerykańskiej ochrony zdrowia. Pomimo zmniejszania się ilości pacjentów z astmą przyjmowanych do szpitala, koszty leczenia tej choroby w USA i innych w krajach wysokorozwiniętych systematycznie wzrastają – w USA koszty związane z astmą wzrosły z 4,5 miliarda dolarów w 1985 roku do ponad 20 miliardów w 2009 roku.

Dostępne dane sugerują, że relatywnie najdroższe jest leczenie pacjentów z łagodną postacią choroby, którzy często otrzymują droższe leczenie, nie zalecane w tej grupie chorych (prawie połowa pacjentów, którzy nie przyjmowali wcześniej wziewnych steroidów i nie mieli objawów astmy o średnim lub ciężkim przebiegu, rozpoczyna terapię steroidem w połączeniu z długodziałającym beta-mimetykiem). Z drugiej strony chorzy z ciężką astmą są leczeni niedostatecznie.   Realnym rozwiązaniem byłoby przeniesienie części środków finansowych wydawanych na terapię pacjentów z łagodną postacią choroby na leczenie chorych z ciężką astmą.

Ważne jest także zwrócenie uwagi na zapobieganie zaostrzeniom astmy, których leczenie generuje duże koszty, a które w większości wywoływane są przez infekcje wirusowe. Leczenie chorych z ciężką astmą wymaga wysiłku nie tylko ze strony pracowników opieki zdrowotnej, ale także organizacji społecznych, szkół i lokalnych władz. Przykładowo, bezpośredni nadzór w szkołach nad codziennym przyjmowaniem leków może pomóc w kontroli astmy u dzieci.

Opracowane na podstawie: Lancet / 4 września 2010
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Astma – problem społeczny”