Rak piersi – trendy wskazników śmiertelności w 30 krajach Europy

Philippe Autier i wsp – Disparities in breast cancer mortality trends between 30 European countries: retrospective trend analysis of WHO mortality database LINK: BMJ 2010;341:c3620 (dostępny pełen tekst)

Od lat 1990-tych obraz kliniczny i postępowanie w raku piersi uległy zasadniczym zmianom, związanym z upowszechnieniem mammografii, wprowadzeniem skutecznych metod leczenia hormonalnego i chemoterapii, a także postępowi radioterapii i leczenia chirurgicznego. Można mieć nadzieję, że doprowadziło to do spadku śmiertelności.

Dostęp  do badań mammograficznych, nowych metod leczenia i wydatki na opiekę zdrowotną są jednak w krajach europejskich bardzo zróżnicowane.  W konsekwencji można przypuszczać, że spadek wskaźników śmiertelności był najwyższy w krajach, w których najwcześniej i najszerzej wprowadzono przesiewowe badania mammograficzne i zastosowano nowe leki.  Interesujące są zatem wyniki analizy śmiertelności z powodu raka piersi w 30 krajach europejskich od roku 1989 do 2006.

Dane pochodzą z bazy danych Światowej Organizacji Zdrowia. Od roku 1989 do 2006 odnotowano zmniejszenie śmiertelności z powodu raka piersi o medianę 19%. Zakres zmian mieścił się od 45% spadku w Islandii do 17% wzrostu w Rumunii. Śmiertelność spadła o ≥20% w 15 krajach i redukcja ta była zwykle większa w krajach o wyjściowo wyższej śmiertelności (w Anglii, Irlandii Północnej i Szkocji odnotowano drugi, trzeci i czwarty co do wielkości spadek liczby zgonów o odpowiednio 35%, 29%, i 30%). We Francji, Finlandii, i Szwecji  spadek wyniósł odpowiednio 11%, 12%, i 16%.

Redukcja śmiertelności w tych krajach rozpoczęła się pomiędzy 1986 a 1992 rokiem i utrzymywała się do 2009 roku, wskazując, że ten trend może być kontynuowany.

W krajach Europy środkowej śmiertelność nie uległa znaczącej redukcji lub nawet nieco się zwiększyła. W Polsce odnotowano spadek o 5.9%. Zdaniem autorów pracy wiarygodność danych pochodzących z niektórych krajów, w tym Polski, należy jednak ocenić jako stosunkowo niską.  Tym niemniej, poprawa opieki medycznej  w zakresie prewencji i leczenia raka piersi w tym regionie może znacząco obniżyć wskaźniki śmiertelności.

Opracowane na podstawie: BMJ / 11 sierpnia 2010
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Rak piersi – trendy wskazników śmiertelności w 30 krajach Europy”