Może lepiej zacząć leczenie hipotensyjne od razu od 2 leków lub preparatu złozonego?

Giovanni Corrao i wsp – Reduced discontinuation of antihypertensive treatment by two-drug combination as first step. Evidence from daily life practice LINK: j Hypertems 2010;28:1584

Pomimo istnienia wielu dobrze tolerowanych i skutecznych preparatów, leczenie nadciśnienia nastręcza wielu problemów. Istotnym ograniczeniem skuteczności terapii jest fakt częstego odstawiania leków przez chorych. Opisano wiele czynników wpływających na częstość przerywania przyjmowania leków. Jednym z nich jest rodzaj zastosowanego jako wstępne leczenia.

Niektóre leki, takie jak beta-adrenolityki i diuretyki tiazydowe, chorzy odstawiają częściej niż inne, co prawdopodobnie wynika z ich  gorszej tolerancji. Inną przyczyną odstawienia leku może być percepcja przez chorego braku skuteczności przyjmowanego preparatu. Z tego powodu w ostatnich zaleceniach europejskich dopuszcza się zastosowanie dwóch leków hipotensyjnych już przy inicjacji leczenia, właśnie w nadziei na szybsze osiągnięcie dobrej kontroli ciśnienia.

Dotychczasowe dane potwierdzające sens tej strategii mają jednak ograniczoną przydatność ze względów metodologicznych. Ciekawy z praktycznego punktu widzenia artykuł na ten temat ukazał się na łamach Journal of Hypertension. W retrospektywnym badaniu kohortowym autorzy porównali częstość odstawienia leków przez chorych, u których leczenie hipotensyjne rozpoczęto od monoterapii do analogicznej częstości u pacjentów, u których leczenie od razu rozpoczęto od politerapii.

Zebrano w tym celu dane z aptek z regionu Lombardii oraz dane od dużej liczby lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z całych Włoch. Zapewniło to odpowiednią wielkość kohort, a badanie odzwierciedlało zachowania nieselekcjonowanych pacjentów w warunkach normalnego życia, trudnych do odwzorowania w randomizowanej próbie klinicznej. Oczywiście, badanie miało również ograniczenia jasno wynikające z jego metodologii.

Oceniano liczbę chorych w obu grupach, którzy odstawili leki hipotensyjne w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia terapii. Badaniem objęto ponad 80 000 chorych w wieku 40-80 lat, u których rozpoczynano leczenie hipotensyjne. U większości chorych rozpoczynano leczenie od pojedynczego leku. Za poziom odniesienia uznano pacjentów, u których rozpoczęto leczenie od diuretyku. Ryzyko odstawienia leku progresywnie malało w następujących przypadkach: zastosowania jako pierwszego leku preparatu nie będącego diuretykiem, zastosowania dwóch leków z uwzględnieniem diuretyku i zastosowania dwóch leków ale bez diuretyku.

Nie zanotowano różnic w częstości odstawienia leczenia zależnych od tego, czy dwa leki były przyjmowane oddzielnie, czy jako lek złożony. Dane nie różniły się istotnie w kohorcie z Lombardii od pochodzących z kohorty pacjentów z różnych miejsc we Włoszech. Autorzy na podstawie uzyskanych danych twierdzą więc, iż rozpoczęcie leczenia hipotensyjnego od razu od dwóch leków lub ich połączenia jako lek złożony zmniejsza ryzyko samowolnego zaprzestania leczenia przez pacjenta.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / lipiec 2010
Krzysztof Kukuła

0 replies on “Może lepiej zacząć leczenie hipotensyjne od razu od 2 leków lub preparatu złozonego?”