Pora narodzin a ryzyko śmierci noworodka urodzonego w terminie: retrospektywne badanie kohortowe

Dharmintra Pasupathy i wsp – Time of birth and risk of neonatal death at term: retrospective cohort study LINK: Br Med J 2010;341:c3498

Na łamach British Medical Journal ukazała się praca Pasupathy i wsp. na temat związku pory narodzin ze śmiertelnością noworodków urodzonych w terminie.   Autorzy analizy zebrali dane ze szkockiej bazy urodzeń, zgonów i poronień z lat 1985-2004. Do badania włączono żywo urodzone dzieci z porodów pojedynczych i położenia główkowego.

Analizowano zgony noworodków niezwiązane z wadami wrodzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem zgonów związanych z niedotlenieniem okołoporodowym.  Wykluczono poronienia, zgony związane z wadami wrodzonymi i konfliktem serologicznym, porody przedwczesne i z ciąży przenoszonej oraz przypadki niepełnych danych dotyczących sposobu i czasu porodu, a także urodzenia w szpitalach, gdzie odbywało się  mniej niż 10 porodów rocznie.

Ostatecznie w analizie uwzględniono 1 039 560 urodzeń. Ryzyko śmierci noworodka wynosiło 4,2 na 10000 w przypadku urodzenia podczas normalnego dnia pracy (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00) i 5,6 na 10000 jeśli dziecko urodziło się poza tymi godzinami i podczas weekendu. Moment narodzin poza normalnymi godzinami pracy szpitali był związany z 70% większym ryzykiem śmierci noworodka przypisywanej niedotlenieniu okołoporodowemu. Miało to po części związek z faktem, że większość planowych cięć cesarskich, o bardzo niskim ryzyku niedotlenienia noworodka, przeprowadzana jest od poniedziałku do piątku. Niemniej, nawet po wykluczeniu planowych cięć cesarskich, nadal porody poza normalnymi godzinami pracy związane były z 45% zwiększeniem ryzyka śmierci w mechanizmie anoksji.

A zatem, zdaniem autorów pracy, poprawa w zakresie opieki okołoporodowej poza normalnymi godzinami pracy może znacząco zmniejszyć wskaźniki śmiertelności noworodków.

Opracowane na podstawie: BMJ / 15 lipca 2010
Magdalena Piątkowska

Dodaj komentarz