Prewencja choroby Alzheimera i zaburzeń funkcji poznawczych – stanowisko National Institutes of Health

Martha L. Daviglus i wsp – National Institutes of Health State-of-the-Science Conference Statement: Preventing Alzheimer Disease and Cognitive Decline LINK: Ann Intern Med 2010;153:176

Na łamach Annals of Internal Medicine ukazała się praca Davigius i wsp. na temat zapobiegania chorobie Alzheimera i zaburzeniom funkcji poznawczych.   Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia. Wzrastający odsetek ludzi starszych zwiększa zapotrzebowanie na skuteczne metody zapobiegania i leczenia tej choroby.

Badania wskazują, że na rozwój choroby Alzheimera wpływ mają czynniki genetyczne, szczególnie warianty genu apolipoproteiny E. Do modyfikowalnych czynników ryzyka należą choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, podwyższony poziom cholesterolu, depresja, palenie papierosów, a także wolny stan cywilny i niski status socjalny. Do czynników ochronnych zalicza się adekwatną podaż kwasu foliowego, niskie spożycie tłuszczów nasyconych oraz spożywanie dużej ilości warzyw i owoców, terapię statynami, niskie i średnie spożycie alkoholu, wyższy poziom wykształcenia i wysiłek fizyczny.

Suplementacja witaminy E, dieta śródziemnomorska i preparaty miłorzębu japońskiego nie mają potwierdzonego ochronnego wpływu na rozwój choroby Alzheimera. Żadne badania nie potwierdziły jednoznacznie korzystnego wpływu jakichkolwiek leków na opóźnienie rozwoju otępienia typu alzheimerowskiego. Do tej pory nie potwierdzono także wpływu suplementów diety ani leków na zapobieganie zaburzeniom funkcji poznawczych.

Jedynie trening kognitywny i aktywność fizyczna ma potwierdzoną skuteczność w poprawianiu funkcji poznawczych u osób starszych.  Choroba Alzheimera i zaburzenia funkcji poznawczych są ważnymi przyczynami chorobowości i umieralności na całym świecie oraz dużym problemem dla chorych, ich opiekunów, jak i dla całego społeczeństwa, dlatego niezbędne są dalsze badania w kwestii czynników ryzyka i prewencji tych stanów.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 3 sierpnia 2010
Magdalena Piątkowska