Rola lekarzy pierwszego kontaktu w kształtowaniu zdrowego stylu życia pacjentów

Liana Lianov i wsp – Physician Competencies for Prescribing Lifestyle Medicine LINK: JAMA 2010;304:202

Na łamach Journal of the American Medical Association (JAMA) ukazał się komentarz Lianov i Johnsona poświęcony roli lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w kształtowaniu zdrowego trybu życia pacjentów. Główne przyczyny przedwczesnych zgonów dorosłych w USA związane są z nieprawidłowym stylem życia: nikotynizmem, złą dietą, brakiem aktywności fizycznej oraz nadużywaniem alkoholu. Zachowania prozdrowotne mogą znacząco poprawić stan zdrowia i jakość życia, szczególnie pacjentów przewlekle chorych.

Potencjalnym efektem zmiany stylu życia mógłby być spadek umieralności oraz kosztów opieki zdrowotnej. W związku z tym powstała koncepcja „medycyny stylu życia”, która ma pomóc pacjentom i ich rodzinom we wprowadzaniu i utrzymywaniu korzystnych zachowań zdrowotnych. Podstawą sukcesu takich działań jest partnerska relacja z chorym, plan wprowadzanych zmian oraz kolejnych wizyt.

W wyniku prac przedstawicieli podstawowej opieki zdrowotnej i towarzystw naukowych powstało zestawienie kompetencji, jakie powinien posiadać lekarz pierwszego kontaktu. Musi on zająć się promocją zdrowia i profilaktyką chorób, posiadać odpowiednią wiedzę na temat zdrowego trybu życia oraz umiejętność oceny predyspozycji biologicznych, socjalnych i psychologicznych pacjenta i ich wpływu na zdrowie. Ponadto lekarz powinien znać i stosować odpowiednie wytyczne (np. dotyczące nadciśnienia tętniczego czy leczenia uzależnienia od tytoniu), aby pomóc pacjentom w zmianie ich zachowań zdrowotnych.  Nauczyciele lekarzy oraz studentów medycyny powinni rozważyć wprowadzenie informacji na temat „medycyny stylu życia” do programów szkolenia w każdej specjalności.

Opracowane na podstawie: JAMA / 14 lipca 2010
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Rola lekarzy pierwszego kontaktu w kształtowaniu zdrowego stylu życia pacjentów”