Problem globalny – jak ograniczyć spożycie alkoholu

T. Burki – Changing drinking patterns: a sobering thought LINK: Lancet 2010;376:154

Na łamach The Lancet w ramach serii artykułów The World Report przedstawiono aktualne dane dotyczące spożycia alkoholu w świecie, jego konsekwencje i, co stanowi esencję artykułu, sposoby ograniczania spożycia alkoholu.

Dane WHO podają, że rocznie z powodu nadużywania alkoholu umiera 2,5 miliona osób. Do przyczyn zgonów wywołanych spożyciem alkoholu należy zaliczyć wypadki samochodowe, pobicia, zabójstwa, samobójstwa, a także choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory jamy ustnej i przełyku oraz marskość wątroby. Łącznie alkohol odpowiedzialny jest za 4%  wszystkich zgonów. W Wielkiej Brytanii częstość występowania marskości wątroby w latach 1970-98 uległa potrojeniu.

Doskonale wiadomo, że częstość powikłań zdrowotnych zależnych od alkoholu koreluje z ilością wypijanego czystego etanolu w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Globalnie wartość ta wynosi 6,2 litra/osobę/rok. W Ugandzie wartość ta wynosi 19,5 litra, w Luksemburgu 17,5 litra, w Wielkiej Brytanii 10,4 litra. Duży udział w spożyciu ma alkohol wytwarzany w warunkach domowych. WHO szacuje, że globalnie aż 27% spożycia alkoholu nie jest z tego względu przeliczane, a niektórych rejonach Afryki liczba ta może sięgać 90%.

Liczą się nie tylko tak przedstawione wartości, ale również ilość osób pijących oraz sposoby spożywania alkoholu (upijanie się). W Niemczech zaledwie 10% pijących spożywa połowę alkoholu w tym kraju. Warto przy tym wiedzieć, że upijanie się odpowiada za większość doznanych urazów, a także za 1/3 ogółu kłopotów zdrowotnych zależnych od alkoholu.

Dane statystyczne pokazują, że w krajach rozwiniętych ilość wypijanego alkoholu stabilizuje się, bądź nawet zmniejsza, a w krajach rozwijających ilości te wzrastają. Sprzyja temu mniej rygorystyczne i nieograniczające sprzedaży alkoholu prawo. Epidemiolodzy uważają, że jednym z ważniejszych czynników wpływających na spożycie alkoholu jest jego cena. Właśnie strategia obciążająca sprzedawany alkohol odpowiednimi podatkami, regulująca dostępność i zasady reklamowania alkoholu, a także warunki prowadzenia pojazdów po jego spożyciu, powinna być przyjęta przez wszystkie państwa mające na względzie ograniczenie następstw spożywania alkoholu.

Opracowane na podstawie: Lancet / 17 lipca 2010
Marek Kowrach