Depresja w chorobach somatycznych- skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej

M.W. Beltman, R.C. Oude Voshaar i A.E. Speckens – Cognitiveu2013behavioural therapy for depression in people with a somatic disease: meta-analysisrnof randomised controlled trialsrn LINK: Br J Psychiatry 2010;197:11

Na łamach British Journal of Psychiatry przedstawioną metaanalizę, w której oceniono przydatność behawioralnej terapii poznawczej w leczeniu depresji towarzyszącej chorobom somatycznym. Znaczenie tego problemu podkreślają badania epidemiologiczne, w których stwierdzono, że depresja może dotyczyć około 6-14% pacjentów hospitalizowanych z powodu chorób somatycznych, a w niektórych schorzeniach, takich jak cukrzyca i nowotwory, znacznie częściej.

Depresja w przebiegu chorób somatycznych pogarsza jakość życia, nasila objawy towarzyszące chorobie somatycznej, zwiększa częstość korzystania z zasobów ochrony zdrowia a często także pogarsza rokowanie. Do metaanalizy zakwalifikowano 29 badań klinicznych i wyodrębniono prace, w których analizowano pacjentów z chorobą somatyczną i towarzyszącą pełnoobjawową depresją, w których skuteczność  leczenia depresji byla głównym celem badania  (13 badań, 1139 pacjentów), oraz prace, które poświęcono współwystępowaniu objawów depresyjnych wraz z chorobami somatycznymi (16 badań, 1681 osób).

Wśród chorób somatycznych u badanych rozpoznawano: nowotwory, infekcję HIV, stwardnienie rozsiane, choroby naczyniowe, cukrzycę, POCHP i inne. Wykazano, że behawioralna terapia poznawcza istotnie zmniejsza nasilenie objawów depresyjnych w różnych grupach schorzeń klinicznych. Skuteczność ta jest większa jeżeli terapii poddawano pacjentów z chorobą somatyczną, których depresja spełniała kryteria rozpoznania dużego epizodu choroby. W przypadku podgrupy z jedynie objawami depresyjnymi efektywność terapii była mniejsza.

Analizy cząstkowe nie potwierdziły przewagi terapii behawioralno-poznawczej nad innymi formami psychoterapii, z kolei interwencje indywidualne charakteryzowały się większą skutecznością w porównaniu z interwencjami grupowymi.  Autorzy w konkluzji polecają terapię behawioralno poznawczą jako metodę leczenia depresji powstającej na podłożu przewlekłych schorzeń somatycznych.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / Lipiec 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Depresja w chorobach somatycznych- skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej”