Czynniki ryzyka choroby wieńcowej w grupie młodych dorosłych w USA

E.V. Kuklina, P.W. Yoon i N.L. Keenan – Prevalence of coronary heart disease risk factors and screening for high cholesterol levels among young adults, United States, 1999u20132006 LINK: Ann Fam Med 2010;8:327 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Annals of Family Medicine podsumowano dane zebrane w latach 1999-2006 w ramach projektu National Health and Nutrition Examination Surveys, dotyczące występowania czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, a także częstości wykonania badań przesiewowych w grupie 2587 mężczyzn w wieku 20-35 lat oraz kobiet w wieku 20-45 lat.

Wystąpienie przynajmniej jednego czynnika ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (wywiad rodzinny, palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze i otyłość), choroby niedokrwiennej serca lub jej ekwiwalentu (cukrzyca, przebyty udar) stwierdzono u 60% badanych. Chorobę niedokrwienną serca lub jej ekwiwalent rozpoznawano u 2,7% mężczyzn i 5,9% kobiet. Nadciśnienie tętnicze występowało u odpowiednio 11,2%  i 10,6%, a otyłość u 23,6% i 22,3% kobiet i mężczyzn. 

Oceniane zgodnie z rekomendacjami ATP III nieprawidłowo wysokie stężenia cholesterolu LDL (tj. dla różnych kategorii ryzyka >100, >130 i >160 mg%) wyniosły u osób z chorobą niedokrwienną serca lub jej ekwiwalentem 65,1%, z dwoma czynnikami ryzyka 25,9%, z 1 czynnikiem ryzyka 12,5% oraz bez czynników ryzyka 6,7%.

Częstość badań przesiewowych w kierunku zaburzeń lipidowych u osób z chorobą niedokrwienną serca lub jej ekwiwalentem była dość wysoka (choć niezadowalająca) i wynosiła 70%. U osób z więcej niż jednym czynnikiem ryzyka częstość wykonywania badań przesiewowych była niska i wynosiła 40% u mężczyzn i 50% u kobiet.

Podsumowując, uzyskane dane potwierdzają duże rozpowszechnienie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w grupie młodych dorosłych. Mimo to u ponad połowy z nich nie wykonuje się zalecanych w standardach badań przesiewowych w kierunku zaburzeń lipidowych. Co za tym idzie konieczne jest opracowanie rozpoczęcie populacyjnej strategii interwencji opartej o modyfikację stylu życia dla tej grupy wiekowej.

Opracowane na podstawie: Annals of Family Medicine / lipiec 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Czynniki ryzyka choroby wieńcowej w grupie młodych dorosłych w USA”