„Etykietowanie” pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Gbenga Ogedegbe – Labeling and Hypertension It is Time to Intervene on Its Negative Consequences LINK: Hypertension 2010;56:344

Na łamach Hypertension ukazał się komentarz redakcyjny poświęcony negatywnym psychologicznym konsekwencjom stygmatyzacji (etykietowania, ang. labeling) pacjentów faktem rozpoznania nadciśnienia tętniczego. Autor komentarza – Gbenga Ogedegbe – odnosi się do opublikowanych w tym samym numerze pisma wyników największego badania dotyczącego tego problemu autorstwa Hamera i wsp., z udziałem ponad  33.000 osób.

Wyniki badania pokazały zwiększone ryzyko psychologicznego dyskomfortu u osób z nadciśnieniem tętniczym świadomych choroby, w porównaniu do osób normotensyjnych i osób z nadciśnieniem tętniczym nieświadomych choroby. Podobnie jak poprzednie badania, które dostarczały danych o gorszym samopoczuciu i jakości życia osób świadomych nadciśnienia tętniczego, wyniki badania Hamera i wsp. potwierdzają negatywne psychologiczne następstwa etykietowania pacjentów tym rozpoznaniem.

Nie wiadomo, czy następstwa psychologiczne mają charakter długofalowy i mogą wpływać na uszkodzenia narządowe, zdarzenia sercowo-naczyniowe i śmiertelność. Wykazano jedynie, że świadomość nadciśnienia tętniczego jest związana z pobudzeniem współczulnym, wyższym poziomem lęku  i następczym wzrostem wartości ciśnienia tętniczego.

Ogedegbe zwraca uwagę na możliwość zapobiegania negatywnym konsekwencjom etykietowania pacjentów nadciśnieniem tętniczym przez pozytywny – empatyczny lub przynajmniej neutralny sposób formułowania przekazywanych informacji o stanie zdrowia. Nadciśnienie tętnicze należy przy tym przedstawiać jako czynnik ryzyka, który można łatwo leczyć i kontrolować dzięki ciągłej współpracy pacjenta z lekarzem.

Dalszych badań wymaga ocena długoterminowych konsekwencji psychosocjalnych etykietowania pacjentów. Konieczne jest także ustalenie związku stygmatyzacji z nadciśnieniem białego fartucha, chorobowością sercowo-naczyniową i śmiertelnością. Należy również ocenić czas trwania pobudzenia współczulnego wywołanego etykietowaniem nadciśnieniem tętniczym i wpływ formy przekazu rozpoznania na zmniejszenie negatywnych konsekwencji psychosocjalnych.

Opracowane na podstawie: Hypertension / wrzesień 2010
Justyna Rybicka

0 replies on “„Etykietowanie” pacjentów z nadciśnieniem tętniczym”