Ranking systemów opieki zdrowotnej

Redakcja The Lancet – Who still has the worst health system of them all? LINK: Lancet 2010;376:1

Komentarz w The Lancet   poświęcono raportowi  „Mirror on the Wall” opublikowanemu przez US-based Commonwealth Fund, a poświęconemu miejscu amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej w rankingu 7 krajów (Australii, Kanady, Niemiec, Holandii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i  USA). Podobne raporty opublikowano już w latach 2004, 2006, i 2007. Badacze uwzględnili w raporcie 74 wskaźniki zawarte w badaniach ankietowych prowadzonych w  ciągu ostatnich 3 lat na ponad  27 000 lekarzach i pacjentach we wspomnianych wyżej krajach. Wskaźniki zgrupowano w  5 obszarów  opisujących jakość, dostępność, wydajność i równość dostępu do systemu opieki zdrowotnej, a także długie, zdrowe i produktywne życie.

Co nie dziwi pierwsze miejsce zajęła uczestnicząca w rankingu po raz pierwszy Holandia. Z kolei USA we wszystkich analizowanych  obszarach zajęła miejsce ostatnie lub przedostatnie i  to pomimo wydatkowania na opiekę zdrowotną niemal dwukrotnie większej ilości pieniędzy niż w porównywanych krajach. Ponad połowa (54%) ankietowanych amerykańskich przewlekle chorych pacjentów stwierdziła, że ze względu na koszty nie zrealizowała recepty, nie wykonała zalecanego badania lub zabiegu. Amerykańscy pacjenci z chorobami przewlekłymi najrzadziej pozostawali również pod opieką jednego lekarza. Tylko w Niemczech, gdzie pacjenci mają bezpośredni dostęp do opieki specjalistycznej i często leczą się u wielu specjalistów, punktacja skoordynowanej opieki była gorsza.

Nie wszystko było jednak, z amerykańskiego punktu widzenia, najgorsze. Stosunkowo dobre oceny uzyskał amerykański system opieki prewencyjnej. Amerykańscy pacjenci przyjmowani do szpitali najczęściej otrzymywali na piśmie plan postępowania po wypisie, a w dużej części mieli także zaplanowane kolejne wizyty ambulatoryjne. Co z kolei nie dziwi, wobec ponad 46 milionów nieubezpieczonych, szczególnie źle USA wypadły  w obszarach dostępności do leczenia, równości dostępu i wydajności systemu. Nawet w przypadku analizy ograniczonej wyłącznie do osób o wysokich dochodach, z aktualnym ubezpieczeniem zdrowotnym, amerykańscy respondenci ankiety najczęściej informowali o związanych z kosztami trudnościach w uzyskaniu odpowiedniej opieki.

Czy podpisany niedawno plan prezydenta Obamy – Affordable Care Act – zmieni opisany stan rzeczy? Jak piszą redaktorzy The Lancet – droga jest długa i wyboista. Musi minąć zapewne  dziesięciolecie zanim wyniki takich raportów jak przedstawiony wyżej Mirror on the Wall będą dla USA bardziej korzystne a amerykańscy decydenci będą mogli wreszcie spokojnie spojrzeć w lustro…

Opracowane na podstawie: Lancet / 3 lipca 2010
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Ranking systemów opieki zdrowotnej”