Czy stosowanie ARB wiąże się z rakiem płuc – komentarze do wyników najnowszej meta-analizy

Lisa Nainggolan – Modest lung-cancer signal with angiotensin-receptor blockers LINK: www.theheart.org

Na łamach Heartwire ukazały się komentarze  do wyników meta-analizy wykazującej związek pomiędzy stosowaniem blokerów receptora dla angiotensyny (ARB) a wzrostem ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową, przede wszystkim na raka płuc.  Autor analizy Dr Sipahi  (Cleveland, Ohio, USA) określił wzrost ryzyka jako umiarkowany – porównywalny do obserwowanego w przypadku biernego palenia papierosów. Niemniej jednak,  wobec stosowania leków z tej grupy u milionów chorych na świecie ryzyko populacyjne jest  istotne. Dr Sipahi podkreślił zarazem, że  wyniki meta-analizy trudno uznać za ostateczny dowód i powinny stanowić raczej przyczynek do dalszych analiz a nie podstawę do formułowania jednoznacznych zaleceń.

Z kolei zdaniem uczestniczącego w dyskusji Dr Peake (Leicester, Wielka Brytania), reprezentującego UK Lung Cancer Coalition, wzrost ryzyka raka płuc w trakcie leczenia ARB był stosunkowo mały i choć na poziomie populacyjnym być może znaczący, to w chwili obecnej nie powinien stanowić powodu do przerywania leczenia ARB u poszczególnych chorych, jeśli jest ono uzasadnione.  Perspektywą jest analiza znajdujących sie w posiadaniu FDA danych indywidualnych chorych,  która powinna dostarczyć istotnych informacji dotyczących zależności pomiędzy stosowaniem ARB a ryzykiem raka.

Zdaniem komentującego wyniki pracy Dr Nissena (Cleveland, Ohio, USA), rezultaty badania są mimo wszystko niepokojące, a do momentu uzyskania wyników dalszych prac, ARB powinny być stosowane z większą niż dotąd ostrożnością, tym bardziej, że w rezultacie  działań promocyjnych, są one zalecane nadmiernie często. Większość danych uwzględnionych w meta-analizie dotyczyła telmisartanu i właśnie ten lek, razem z kandesartanem, wymieniany jest jako mogący powodować nadmiar przypadków choroby nowotworowej.

Twórca telmisartanu, firma Boehringer Ingelheim „zdecydowanie nie zgadza się” w wnioskami płynącymi z meta-analizy. Zdaniem przedstawicieli firmy „rygorystyczna ocena ” danych pochodzących z badań ONTARGET, PROFESS, i TRANSCEND nie wykazała wzrostu ryzyka raka w grupach leczonych telmisartanem.

Zdaniem konkludującego tekst w Heartwire Dr Nissena przedstawiona meta-analiza ma  zarówno mocne jak i słabe strony i interpretować należy ją z dużą ostrożnością. Do momentu przeprowadzenia (pilnych) analiz przez urzędy rejestrujące leki, będące w posiadaniu szczegółowych baz danych, ARB a zwłaszcza telmisartan należy stosować ostrożnie, rezerwując leki z tej grupy wyłącznie dla chorych nie tolerujących inhibitorów  enzymu konwertującego angiotensynę.

Opracowane na podstawie: Internet / 13 czerwca 2010
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Czy stosowanie ARB wiąże się z rakiem płuc – komentarze do wyników najnowszej meta-analizy”