Co zwiększa ryzyko samobójstwa w depresji?

K.M. Holma i wsp – Incidence and predictors of suicide attempts in DSMu2013IV major depressive disorder: a five-year prospective study LINK: Am J Psychiatry 2010;167:801

Na łamach American Journal of Psychiatry ukazała się prospektywna praca oceniająca czynniki ryzyka samobójstwa u osób z depresją. W badaniu zaprojektowanym przez naukowców z Finlandii (Vantaa Depression Study) w 5-letnim okresie powtarzano badania kwestionariuszowe, a także odnotowywano u 249 pacjentów dokładny, przedstawiony na osi czasu charakter zaostrzeń i remisji dużej depresji. Na tej osi czasu umieszczono również podejmowane przez pacjentów próby samobójcze.

W analizowanym okresie 14,5% badanych podjęło próbę samobójczą przynajmniej jednokrotnie, a połowa z nich dwukrotnie (104,1 prób samobójczych/1000 pacjento-lat). Analizując sporządzoną oś czasu, 73% prób samobójczych dokonano w okresie pełnoobjawowej dużej depresji, 19% w okresie częściowej remisji i 8% w okresie remisji całkowitej.

Spośród analizowanych zmiennych właśnie aktualny epizod depresyjny wiązał się z największym ryzykiem samobójstwa, zwiększając go dwudziestokrotnie. Ryzyko samobójstwa malało wraz z upływem obserwacji, co wiązało się z faktem, że ilość dni w aktywnej fazie depresji w pierwszym roku badania była największa, a w ostatnim najmniejsza. Do innych czynników zwiększających ryzyko samobójstwa autorzy zaliczyli wcześniejsze próby samobójcze, młodszy wiek, brak partnera życiowego oraz odczuwane przez pacjenta niższe wsparcie społeczne.

Rozpoznanie i wdrożenie leczenia, a także podtrzymanie remisji może sprzyjać zmniejszeniu tych najbardziej brzemiennych w skutkach i nieprzewidywalnych następstw depresji jakimi są próby samobójcze.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / lipiec 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Co zwiększa ryzyko samobójstwa w depresji?”