Poztywne nastawienie do świata a zapadalność na chorobę wieńcową: Canadian Nova Scotia Health Survey

Karina W. Davidson i wsp – Don’t worry, be happy: positive affect and reduced 10-year incident coronary heart disease: The Canadian Nova Scotia Health Survey LINK: Eur Heart J 2010;31:1065 (dostępny pełen tekst)

Wykazano, że pozytywne nastawienie do życia wiąże się z dłuższym przeżyciem, lepszym funkcjonowaniem układu odpornościowego i niższym ryzykiem rozwoju cukrzycy i nadciśnienia, podczas gdy negatywne emocje, takie jak gniew, wrogość i depresja  zwiększają ryzyko występowania choroby wieńcowej. Pozytywny afekt definiowany jest jako odczuwanie przyjemnych emocji, takich jak radość, szczęście, podniecenie, entuzjazm i zadowolenie. Uczucia te mogą być przejściowe, ale zwykle są stabilną cechą, szczególnie w życiu dorosłym. Interesujące, że pozytywny afekt jest w dużej mierze niezależny od negatywnych emocji, tak że osoba generalnie szczęśliwa i zadowolona może czasem być zdenerwowana, odczuwać złość lub przygnębienie.

Przez wiele lat pozytywne nastawienie do życia uważano za czynnik chroniący przed rozwojem chorób, stosunkowo niewiele badań poświęcając jednak jego wpływowi na rozwój choroby wieńcowej. Tym bardziej interesujące wydaja się wyniki badania opublikowanego na łamach European Heart Journal, którego autorzy podjęli próbę oceny związku pomiędzy pozytywnym afektem a zmniejszonym ryzykiem występowania choroby wieńcowej u 1739 dorosłych osób (862 mężczyzn i 877 kobiet) biorących udział w badaniu Nova Scotia Health Survey.

Odpowiednio wyszkolone pielęgniarki przeprowadzały ustrukturyzowany wywiad a osoby kodujące wyniki oceniały stopień pozytywnego afektu w skali pięciostopniowej. Z kolei dla oceny  objawów depresji i innych emocji negatywnych,  stosowano następujące skale: Center for Epidemiological Studies Depressive symptoms Scale, Cook Medley Hostility scale, oraz Spielberger Trait Anxiety Inventory. Ogółem w czasie 14 916 osobolat obserwacji w badaniu zarejestrowano 145 (8.3%) zakończonych i nie zakończonych zgonem zdarzeń wieńcowych.

W modelu proporcjonalnego ryzyka uwzględniającym wpływ wieku, płci i czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, pozytywny afekt wiązał się z mniejszym ryzykiem choroby wieńcowej  (skorygowane ryzyko względne 0.78; 95% CI 0.63–0.96; P<0.02).  Z kolei objawy depresyjne  pozwalały przewidzieć wystąpienie choroby wieńcowej (ryzyko względne 1.04; 95% CI 1.01–1.07; P<0.004).

Podsumowując, w dużym badaniu populacyjnym wykazano, że wzrost pozytywnego afektu wpływa korzystnie  na 10-letnią zapadalność na chorobę wieńcową. Zapobieganie chorobie wieńcowej powinno zatem polegać nie tylko na korygowaniu klasycznych czynników ryzyka, łagodzeniu objawów depresyjnych, ale także na wzmocnieniu emocji pozytywnych. Warto się zatem uśmiechnąć…

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / maj 2010
Ewa Kowalik

0 replies on “Poztywne nastawienie do świata a zapadalność na chorobę wieńcową: Canadian Nova Scotia Health Survey”