Poprawa kontroli ciśnienia tętniczego – optymistyczne wieści z USA

A.V. Chobanian – Improved hypertension control. Cause for some celebration LINK: JAMA 2010;303:2082

Aram Chobanian w komentarzu redakcyjnym na łamach Journal of the American Medcal Association (JAMA) zwraca uwagę na postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w kontroli ciśnienia tętniczego w USA. Świadczy o tym zestawienie prezentowanych w tym samym numerze JAMA wyników badania NHANES z lat 2007-2008 z wynikami NHANES z lat 1999-2004. W analizowanym okresie świadomość nadciśnienia tętniczego zwiększyła się z 72% do 81%, leczenie nadciśnienia tętniczego z 61% do 73%, a skuteczność leczenia, definiowana jako osiągnięcie wartości <140/90 mm Hg, z 35% do 50%. Warto podkreślić, że ostatnia liczba była celem, jaki założono w programach zdrowia publicznego Healthy People 2010.

Poprawa kontroli nadciśnienia tętniczego wiązała się w badanym okresie z jego redukcją wśród osób z nadciśnieniem o średnio 7/4 mm Hg, oraz zmniejszeniem odsetka osób z nadciśnieniem tętniczym II stopnia z 21% do 12%. Osobnym zagadnieniem jest ocena przyczyn poprawy w trendach skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego.

Jednym z ważnych elementów decydujących o poprawie jest dostępność szerokiego wachlarza bezpiecznych, dobrze tolerowanych, skutecznych i dostępnych cenowo leków. W omawianym okresie wprowadzono również wiele preparatów łączonych, co mogło mieć wpływ na stopień przestrzegania zaleceń przez pacjentów. W związku z utworzeniem elektronicznych baz danych, dających możliwość formalnego nadzoru nad jakością leczenia, poprawiła się skuteczność opieki medycznej. Zwiększeniu uległa także grupa pracowników ochrony zdrowia biorących udział w terapii nadciśnienia tętniczego (pielęgniarki, farmaceuci, dietetycy).

Poprawy kontroli nadciśnienia nie tłumaczą natomiast zmiany w stylu życia – te nie uległy znamiennym modyfikacjom na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia.  Tutaj potencjał pozostaje w znacznym stopniu niewykorzystany.  Coraz częściej zwraca się w tym kontekście uwagę na problemy otyłości u dzieci, konieczność ograniczania spożycia napojów dosładzanych, a także na konieczność  wprowadzenia obowiązkowego raportowania na etykietach o zawartości soli w produktach spożywczych.

Opracowane na podstawie: JAMA / 26 maja 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Poprawa kontroli ciśnienia tętniczego – optymistyczne wieści z USA”