Rodzaj spożywanego mięsa a choroby cywilizacyjne

R.Micha, S.K. Wallace i D. Mozaffarian – Red and processed meat consumption and risk of incident coronary heart disease, stroke, and diabetes mellitus LINK: Circulation. 2010;121:2271

Amerykańskie zalecenia dietetyczne (The 2005 US Dietary Guidelines) rekomendują ograniczenie spożywania mięsa czerwonego oraz przetworzonych produktów mięsnych.  Zalecenia te oparto w głównej mierze na przewidywaniu niekorzystnego wpływu spożywanych w tej postaci nasyconych kwasów tłuszczowych na gospodarkę lipidową. Zdaniem autorów pracy zamieszczonej w Circulation, skutki zdrowotne stosowanej diety wymagają jednak systematycznych i wieloletnich badań. Znajomość przemian biochemicznych i procesów patofizjologicznych, będących podłożem rozwoju chorób, nie jest wystarczającą przesłanką formułowania zaleceń żywieniowych, które powinny być oparte o bezpośrednie doświadczenie.

Naprzeciw temu wychodzi metaanaliza badań poświęconych roli jaką odgrywa rodzaj spożywanych pokarmów mięsnych. Oceniano w niej ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu i cukrzycy w zależności od tego czy dominowało spożycie nieprzetworzonego mięsa czerwonego, czy też mięsa przetworzonego przemysłowo .

Do mięsa czerwonego zaliczano wieprzowinę, wołowinę, cielęcinę, dziczyznę. Do mięsa przetworzonego fabrycznie zaliczano z kolei produkty poddane obróbce cieplnej, wędzeniu, dosalaniu i dodawaniu środków konserwujących, co objęło takie artykuły jak wędliny i część mięsnych produktów delikatesowych. Do metaanalizy wybrano 20 badań, w większości prospektywnych obserwacji, co dało możliwość  przeanalizowania losu ponad miliona  osób w okresie kilku kilkunastu lat.

Spożywanie jednej porcji tj. 100 gramów mięsa czerwonego dziennie nie wiązało się z istotnym statystycznie wzrostem ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu i cukrzycy. Z kolei mięso przetworzone, w przeliczeniu na jedną porcję wynoszącą 50 gramów dziennie, zwiększało ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca o 42%, cukrzycy o 17%, nie wpływając istotnie statystycznie na ryzyko wystąpienia udaru mózgu.

Większe ryzyko związane ze spożyciem mięsa przetworzonego zależeć może przede wszystkim od jego większej gęstości kalorii, wyższej zawartości soli i związków azotowych . Powyższa analiza, według jej autorów, powinna przyczynić się  do bardziej precyzyjnego formułowania standardów dietetycznych, których przesłanką stanie się redukcja spożycia przetworzonego przemysłowo mięsa.

Opracowane na podstawie: Circulation / 1 czerwca 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Rodzaj spożywanego mięsa a choroby cywilizacyjne”