Produkty pełnoziarniste w żywieniu chorych na cukrzycę typu 2

Meian He i wsp – Whole-grain, cereal fiber, bran, and germ intake and the risks of all-cause and cardiovascular diseaseu2013specific mortality among women with type 2 diabetes mellitus LINK: Circulation 2010;121:2162

Na łamach Circulation przedstawiono analizę dotyczącą wpływu spożycia produktów pełnoziarnistych na wskaźniki śmiertelności całkowitej i sercowo-naczyniowej w grupie 5822 kobiet chorych na cukrzycę typu 2 obserwowanych w latach 1976-2006 w ramach projektu badawczego Nurses Health Study. Co interesujące, dzięki systematycznie przeprowadzanym kwestionariuszom żywieniowym, w analizie uwzględniono poszczególne elementy ziaren,  a także ilość błonnika pochodzącego z ziaren zbożowych.

Spożywanie pełnych ziaren i produktów je zawierających w szeregu badań wpływało korzystnie na stężenia glukozy, wskaźniki insulinooporności oraz profil lipidowy. Porównując najwyższy kwintyl i najniższy kwintyl spożycia pełnych ziaren wyrażony w gramach i podobnie licząc ilości błonnika,  odnotowano tendencje w redukcji ryzyka zgonu i ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego dla wzrastającego udziału tych składników w diecie. Jednak w modelu wieloczynnikowym tylko wysokie spożycie osłonek ziaren (otręb) istotnie statystycznie redukowało ryzyko zgonu całkowitego i ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego. Właśnie części osłonkowe pełnych ziaren dostarczają główną część błonnika, a także szereg fitozwiązków o aktywności biologicznej. Największe spożycie osłonek ziaren wiązało się z 18% redukcją ryzyka zgonu niezależnego od przyczyny i 35% względną redukcją ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego.

A zatem, jak podkreślają autorzy pracy, niskie spożycie pełnych ziaren, a szczególności ich części osłonkowej, wydaje się być ważnym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka śmiertelności całkowitej i sercowo-naczyniowej u kobiet chorych na cukrzycę typu 2.

Opracowane na podstawie: Circulation / 25 maja 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Produkty pełnoziarniste w żywieniu chorych na cukrzycę typu 2”