Alergie pokarmowe – najnowszy stan wiedzy

Jennifer J. Schneider Chafen i wsp – Diagnosing and managing common food allergies: a systematic review LINK: JAMA 2010;303:1848

Codzienna praktyka wskazuje, że pomimo wzrostu zainteresowania  alergiami pokarmowymi wiedza na temat tego zagadnienia wśród lekarzy praktyków jest dość skąpa. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na wyniki systematycznego przeglądu i meta-analizy oryginalnych badań poświęconych alergiom pokarmowym, opublikowanego w Journal of American Medical Association (JAMA).

Z analizy 72 publikacji, które zidentyfikowano w trakcie systematycznego przeglądu wynika, że rozpowszechnienie alergii pokarmowych jest stosunkowo niskie. W większości prac oceniano je na 1-2% ogólnej populacji, w żadnej nie przekraczało 10%. Najczęstsze (łącznie >50%) to alergie na mleko krowie, jajka kurze, orzeszki ziemne i drzewne, ryby i skorupiaki.  Analiza trendów w zapadalności nie pozwala na formułowanie wiążących wniosków.

Nie istnieje złoty standard diagnostyki alergii pokarmowych. W praktyce najczęściej oznacza się miano swoistych przeciwciał w klasie IgE po obciążeniu alergenem pokarmowym lub testy skórne. Żadna z metod nie wykazuje wyższości nad pozostałymi. Wiążących wniosków nie przyniosły również prace, w których ustalano, czy jednoczesne wykonywanie dwóch różnych rodzajów badań przekłada się na zwiększenie dokładności diagnostycznej.

Spektrum metod terapeutycznych stosowanych w alergiach pokarmowych jest szerokie, od diety eliminacyjnej, poprzez inne niż eliminacja modyfikacje składu pokarmów, immunoterapię, farmakoterapię, stosowanie probiotyków, na edukacji skończywszy. Liczba badań na temat diety eliminacyjnej była wprawdzie najmniejsza, jednak dowody na jej skuteczność okazały się najbardziej przekonujące.

Farmakoterapia, przykładowo przy użyciu tymomoduliny lub kromolinu, może być cennym uzupełnieniem diety eliminacyjnej, ale w monoterapii okazuje się nieskuteczna. Profilaktyka alergii jest umiarkowanie skuteczna, za wyjątkiem niemowląt z nadwrażliwością na mleko krowie.

Opracowane na podstawie: JAMA / 12 maja 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Alergie pokarmowe – najnowszy stan wiedzy”