Ciemna czekolada i jej rola w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego

Brent M. Egan i wsp – Controversies in hypertension: does dark chocolate have a role in the prevention and management of hypertension? Commentary on the evidence LINK: Hypertension. 2010;55:1289 (dostępny pełen tekst)

Około dwóch trzecich mieszkańców USA ma  stan przednadciśnieniowy lub nadciśnienie tętnicze. Interwencje związane ze stylem życia są istotnym elementem terapii nadciśnienia i jedynym rodzajem interwencji zalecanym u większości osób w okresie przednadciśnieniowym.

Z badań doświadczalnych i prób klinicznych wynika, że ciemna czekolada może zwiększać insulinowrażliwość, poprawiać czynność śródbłonka naczyń, a prawdopodobnie również obniżać ciśnienie tętnicze. Przykładowo, u Indian Kuna zasiedlających wyspy u wybrzeży Panamy, odsetek nadciśnienia tętniczego jest wyjątkowo niski i nie wzrasta z wiekiem, pomimo wysokosodowej diety. Przypisuje się to dobroczynnym własnościom ich przysmaku – kakao.

Obserwacje anegdotyczne znajdują częściowe  potwierdzenie w badaniach naukowych. Autorzy przeglądu aktualnej wiedzy na temat zależności pomiędzy ciemną czekoladą a ciśnieniem tętniczym zidentyfikowali 13 oryginalnych doniesień poświęconych temu zagadnieniu. Czekolada obniżała ciśnienie tętnicze w 6 na 7 badań bez ślepej próby i w 1 na 6 z podwójnie ślepą próbą. Szczegółowa analiza metodyki powyższych prac ujawniła jednak zaskakującą prawidłowość w postaci niższej jakości prac z podwójnie ślepą próbą. Wynikała ona między innymi z praktycznej niemożności całkowitego zaślepienia próby, z powodu łatwo rozpoznawalnego i trudnego do podrobienia smaku ciemnej czekolady.

Mechanizmy zależności pomiędzy kakao a ciśnieniem tętniczym nie zostały dobrze zdefiniowane. Wiadomo, że sposób przetwarzania kakao ma kluczowy wpływ na jego właściwości. Stąd,  tylko niektórzy producenci są w stanie dostarczyć produkt o prawdopodobnie korzystnym wpływie na ciśnienie. Czy są wśród nich wytwórcy popularni na polskim rynku? O tym autorzy artykułu milczą.

Opracowane na podstawie: Hypertension / czerwiec 2010
Krzysztof Kurek