Przepisywanie antybiotyków w podstawowej opiece zdrowotnej a antybiotykooporność na poziomie indywidualnym

Ceire Costelloe i wsp – Effect of antibiotic prescribing in primary care on antimicrobial resistance in individual patients: systematic review and meta-analysis LINK: BMJ 2010;340:c2096 (dostępny pełen tekst)

W British Medical Journal nie sposób pominąć  przeglądu systematycznego i meta-analizy wyników badań na temat skali antybiotykooporności wynikającej z przepisywania leków przeciwbakteryjnych w podstawowej opiece zdrowotnej. Pomimo licznych kampanii prewencyjnych, antybiotykooporność jest zjawiskiem coraz częstszym i groźniejszym. Wynika to zarówno z niedostatecznych kompetencji personelu lekarskiego, jak i spadającej liczby nowych cząsteczek chemicznych wprowadzanych na rynek.

Autorzy omawianego artykułu zidentyfikowali 24 jakościowo satysfakcjonujące, oryginalne badania, w których analizowano częstość następowej oporności na antybiotyki u tych pacjentów ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej, którym przepisano leki przeciwbakteryjne. W badaniach, w których wzięły udział osoby z infekcją dróg moczowych (n=14 348), iloraz szans wystąpienia i utrzymywania się antybiotykooporności przez 2 miesiące od zakończenia leczenia wynosił 2.5.  Względne ryzyko tego, że antybiotykooporność będzie utrzymywać się przez rok od podania leków wynosiło 1.33. Wartości tych samych parametrów u osób leczonych antybiotykami z powodu infekcji dróg oddechowych (n=2605)  wynosiły odpowiednio 2.4 i 2.4. Zgodnie z oczekiwaniami, częstość antybiotykooporności wzrastała wraz z czasem i liczbą kursów leczenia.

Podsumowując, antybiotykooporność jest zjawiskiem częstym, pojawiającym się niemal natychmiast po zakończeniu terapii i utrzymującym się do 12 miesięcy. Zdaniem autorów, u osób z infekcjami dróg moczowych lub oddechowych, które w przeciągu ostatniego roku przeszły jeden lub kilka kursów antybiotykoterapii, przy ponownej infekcji należy rozważyć zastosowanie innego antybiotyku. Jedyną drogą przerwania błędnego koła narastającej antybiotykooporności, prowadzącej do coraz szerszego stosowania antybiotyków o szerokim spektrum, jest ograniczanie wstępnej antybiotykoterapii tylko do absolutnie uzasadnionych przypadków.

Opracowane na podstawie: BMJ / 18 maja 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Przepisywanie antybiotyków w podstawowej opiece zdrowotnej a antybiotykooporność na poziomie indywidualnym”