Depresja poporodowa dotyczy także ojców

James F. Paulson, Sharnail D. Bazemore – Prenatal and postpartum depression in fathers and its association with maternal depression a meta-analysis LINK: JAMA 2010;303:1961

Badacze z całego świata poświęcili bardzo wiele uwagi problemowi depresji poporodowej u matek. Ocenia się, że na “baby blues” cierpi 10% do 30% matek, a depresja wywiera negatywny wpływ na rozwój dzieci i relacje rodzinne.

Do chwili obecnej dużo mniej uwagi poświęcono  depresji poporodowej u ojców.  Wyniki publikowanych prac wskazują na ryzyko jej  występowania zarówno podczas ciąży,  jak i po porodzie, a także na jej negatywny wpływ na rozwój dzieci. Na łamach Journal of the American Medical Association opublikowano wyniki najnowszej meta-analizy poświęconej ojcowskiemu “baby blues”.

Oceniano między innymi występowanie depresji ojcowskiej od pierwszego trymestru ciąży do roku po porodzie oraz zależność między depresją u matek i ojców. Na podstawie poszukiwań m.in. w bazach danych MEDLINE, PsycINFO, EMBASE, Google Scholar, z lat 1980 – 2009 autorzy zidentyfikowali łącznie 43 prace z udziałem 28 004 badanych. Na ich podstawie oszacowali łączną częstość występowania depresji u ojców w całym analizowanym okresie na 10.4% (95% przedział ufności [CI], 8.5%- 12.7%), a więc ponad dwukrotnie częściej niż w ogólnej populacji mężczyzn (ok. 4-5%).

Najwyższe wskaźniki depresji u ojców odnotowano pomiędzy 3 a 6 miesiącem po porodzie (25.6%; 95% CI, 17.3%-36.1%) a najniższe w ciągu pierwszych 3 miesięcy od narodzin potomka (7.7%; 95% CI, 5.3%-11.1%). Depresję częściej obserwowano w badaniach amerykańskich (14.1%) niż u innych narodowości  (8.2%). U matek częstość występowania depresji wynosiła 23.8% (95% CI, 18.7%-29.7%) i również była najwyższa w 3-6 miesiącu po narodzinach (41.6%).  Odnotowano umiarkowanie silną dodatnią korelację pomiędzy depresją u ojców i matek (r=0.308; 95% CI, 0.228- 0.384), jednocześnie nie wykazując jednoznacznie, aby depresja u matek stanowiła bezpośrednią przyczynę depresji u ojców.

Opracowane na podstawie: JAMA / 19 maja 2010
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Depresja poporodowa dotyczy także ojców”