Raport statystyczny 2010 American Heart Association- choroby serca i udary mózgowe

Donald Lloyd-Jones i wsp. w imieniu American Heart Association Statistics Committee oraz Stroke Statistics Subcommittee – Executive summary: heart disease and stroke statistics 2010 update: a report from the American Heart Association LINK: Circulation 2010;121:e46 (dostępny pełen tekst)

Każdego roku American Heart Association, we współpracy z Centrami Kontroli Chorób i Prewencji (Centers for Disease Control and Prevention), Narodowymi Instytutami Zdrowia (National Institutes of Health) oraz innymi agencjami rządowymi, przygotowuje raport statystyczny dotyczący chorób serca, udaru mózgu i innych chorób naczyniowych oraz czynników ryzyka tych schorzeń. Publikacja ta służy m. in. naukowcom, klinicystom, decydentom w obszarze polityki zdrowotnej, a od 2000 roku była cytowana ponad 6,5 tys. razy.

Według najnowszego raportu w 2006 roku całkowity wskaźnik śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w USA wyniósł 262.5 na 100 000 (w tym 306.6/100 000 dla białych mężczyzn, 422.8/100 000 dla Afroamerykanów, 215.5/100 000 dla białych kobiet oraz 298.2/100 000 dla Afroamerykanek). W latach 1996-2006 wskaźnik ten zmniejszył się o 29.2%.

Choroba wieńcowa była powodem blisko 1 na 6 zgonów a udar mózgu  1 na 18 zgonów w USA w 2006 roku. Dane pochodzące z badania NHANES z lat 2003–2006 wskazują, że 33.6% dorosłych Amerykanów cierpi na nadciśnienie tętnicze. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego jest prawie identyczna u kobiet i u mężczyzn.  W grupie Afroamerykanów stwierdza się najwyższy na świecie odsetek osób z nadciśnieniem tętniczym (>43%).

Ok. 78% chorych z nadciśnieniem tętniczym jest świadomych swojego schorzenia, 68% przyjmuje leki hipotensyjne, ale tylko 44% leczonych ma prawidłowo kontrolowane ciśnienie tętnicze. Pomimo 4 dekad postępu w tym zakresie, w 2008 roku w USA papierosy nadal paliło 23.1% dorosłych mężczyzn oraz 18.3% dorosłych kobiet. 

Częstość występowania podwyższonego poziomu cholesterolu (>240 mg/dl) u dorosłych powyżej 19 roku życia wynosi 16,2%. W 2006 roku ok. 17 200 000 miało zdiagnozowaną cukrzycę (7.7% dorosłej populacji). Kolejnych 6 100 000 osób miało niewykrytą cukrzycę (2,7%),  a u 29% stwierdzono stan przedcukrzycowy.

Ponad 66.3%  dorosłych powyżej 19 r.ż. cierpi na nadwagę lub otyłość. Wśród dzieci pomiędzy 2 a 19 rokiem życia odsetek ten wynosi 31.9%. Na podstawie danych z badania NHANES z lat 2003–2006 stwierdzono, że skorygowana o wiek częstość występowania zespołu metabolicznego to 34% (35.1%  wśród mężczyzn i 32.6% wśród kobiet).

W raporcie podane zostały także dane dotyczące trendów oraz obecnego zużycia inwazyjnych i chirurgicznych procedur medycznych stosowanych w leczeniu chorób układu krążenia. Przykładowo, w latach 1996-2006 całkowita liczba zabiegów i procedur kardiologicznych wzrosła o 33% (z 5 444 000 do 7 235 000 rocznie). Natomiast całkowite bezpośrednie i pośrednie koszty leczenia chorób układu krążenia i udaru mózgu, które zostaną poniesione w Stanach Zjednoczonych w 2010 roku, oszacowano na 503,2 miliarda USD. Całkowite bezpośrednie koszty medyczne (koszty hospitalizacji, wizyt ambulatoryjnych, pomocy w oddziałach ratunkowych i leków) przewidywane na rok 2010 to 155,7 miliarda USD.

Opracowane na podstawie: Circulation /
Ewa Kowalik

0 replies on “Raport statystyczny 2010 American Heart Association- choroby serca i udary mózgowe”