Cukrzyca a wczesna śmiertelność w operacjach onkologicznych

B.B. Barone i wsp – Postoperative mortality in cancer patients with preexisting diabetes. Systematic review and meta-analysis LINK: Diabetes Care 2010;33:931 (dostępny pełen tekst)

Dane epidemiologiczne wskazują na wzrost ryzyka wystąpienia niektórych nowotworów u chorych na cukrzycę. Z tego powodu częstość występowania cukrzycy u chorych onkologicznych przewyższa częstość występowania cukrzycy w populacji ogólnej (w badaniach amerykańskich odpowiednio 8-18% vs 7%). Cukrzyca, przede wszystkim typu 2, kojarzy się z takimi nowotworami jak: rak piersi, rak jelita grubego i odbytnicy, rak endometrium, wątroby i trzustki.

Wydaje się, że cukrzyca może wpływać niekorzystnie na wskaźniki wczesnej śmiertelności u chorych poddanych operacjom onkologicznym. Na łamach Diabetes Care przedstawiono wyniki systematycznego przeglądu i metaanalizy badań oceniających 30-dniową śmiertelność po operacjach onkologicznych u pacjentów z cukrzycą. Piętnaście włączonych do meta analizy prac  z lat 1983-2009 dotyczyło operacji nowotworów jelita grubego i odbytnicy, przełyku lub połączenia żołądkowo-przełykowego, wątroby, trzustki, prostaty i płuc. W większości z nich potwierdzono wzrost śmiertelności u operowanych pacjentów z cukrzycą.

Metaanaliza badań, po uwzględnieniu szeregu czynników, które mogłyby zakłócić obserwowaną zależność, wykazała około 50% wzrost ryzyka zgonu w okresie 30 dni po zabiegu operacyjnym u chorych na cukrzycę. Wśród przyczyn wzrostu śmiertelności wymieniono wzrost ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawału mięśnia sercowego, oraz wzrost ryzyka powikłań infekcyjnych, w tym posocznicy. Pozostaje kwestią otwartą na ile intensywna terapia hiperglikemii w okresie okołooperacyjnym pozwoli zredukować nadmiar obserwowanego ryzyka. Wyniki innych prac klinicznych, mimo pewnych niejednoznaczności, sugerują taką możliwość.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / kwiecień 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Cukrzyca a wczesna śmiertelność w operacjach onkologicznych”