Odległa śmiertelność po skutecznym leczeniu nowotworów w dzieciństwie – wyniki modelowania statystycznego

Jennifer M. Yeh i wsp – A model-based estimate of cumulative excess mortality in ssurvivors of childhood cancer LINK: Ann Intern Med 2010;152:409

W Annals of Internal Medicine warto zwrócić uwagę na wyniki ciekawej analizy odległej śmiertelności u osób skutecznie leczonych z powodu nowotworów w dzieciństwie. Korzystna historia naturalna oraz postęp w zakresie metod wykrywania i leczenia nowotworów wieku dziecięcego sprawiają, że pięcioletnie przeżycie uzyskuje się obecnie u około 80% dzieci z rozpoznaniem nowotworu złośliwego. Z dotychczasowych badań wynika, że osoby, które przeżyły pierwsze 5 lat po wykryciu nowotworu (a więc statystycznie wyleczone), są jednak  obciążone ponad 8-krotnie większym ryzykiem zgonu w późniejszym wieku w porównaniu z ogólną populacją. Najczęstszymi przyczynami przedwczesnych zgonów w tej populacji są nowotwory (nawroty lub inne) oraz przyczyny sercowo-naczyniowe i płucne jako konsekwencje leczenia.

Powyższą obserwację potwierdzają i pogłębiają Yeh i wsp. Model statystyczny opracowany przez tych autorów pozwolił na ocenę odległych konsekwencji wykrycia i skutecznego leczenia nowotworu w dzieciństwie. Grupą badaną byli statystyczni 15-latkowie, u których 5 lat wcześniej rozpoznano nowotwór złośliwy. Oczekiwana dalsza długość życia w analizowanej grupie wynosiła 50.6 lat i była o 10.4 lat (17.1%) mniejsza w porównaniu z ogólną populacją. Stopień skrócenia oczekiwanej długości życia zależał od rodzaju nowotworu i wahał się od 4.0 lat w przypadku osób, które przebyły skuteczne leczenie guza nerki do ponad 17.8 lat u osób po skutecznej terapii guzów mózgu i kości.

Podsumowując, przebycie nowotworu w dzieciństwie może skrócić nawet o około 30% oczekiwany czas życia. Nie można jednak wykluczyć, że za mocno dramatyczny wydźwięk danych odpowiada dobór analizowanej grupy, którą stanowiły osoby leczone 20-40 lat temu.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 6 kwietnia
Krzysztof Kurek

0 replies on “Odległa śmiertelność po skutecznym leczeniu nowotworów w dzieciństwie – wyniki modelowania statystycznego”