Czekolada obniża ryzyko sercowo-naczyniowe

Brian Buijsse i wsp – Chocolate consumption in relation to blood pressure and risk of cardiovascular disease in German adults LINK: Europ Heart J online first

Czekolada uznawana jest zwykle za produkt spożywczy do okazjonalnego spożycia. W kilku krótkoterminowych badaniach doświadczalnych wykazano jednak, że  stosowana przez czas dłuższy, już w ilości kilku gramów na dobę, poprawia czynność śródbłonka i płytek oraz obniża ciśnienie tętnicze i markery zapalne. Za działania te odpowiedzialne są zawarte w czekoladzie flawonoidy. Pomimo zachęcających wyników badań eksperymentalnych, prac klinicznych poświęconych zależności pomiędzy spożyciem kakao a chorobami układu sercowo-naczyniowego opublikowano niewiele.

Wyniki dwóch europejskich badań kohortowych sugerują odwrotną zależność pomiędzy spożyciem czekolady a chorobami układu sercowo-naczyniowego. W dwóch badaniach amerykańskich zależności okazały się statystycznie słabsze lub nieobecne. Na łamach European Heart Journal opublikowano wyniki analiz badaczy niemieckich oceniających zależność pomiędzy spożyciem czekolady a pomiarami ciśnienia tętniczego i występowaniem chorób układu sercowo-naczyniowego.

U 19 357 uczestników próby European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (w wieku 35–65 lat), bez przebytego zawału serca lub udaru, nie przyjmujących leków hipotensyjnych oceniono wyjściowo (lata 1994–98) dietę,  w tym spożycie czekolady i wartości ciśnienia tętniczego. W średnio 8-letniej obserwacji odnotowano 166 zawałów serca i 136 udarów. Osoby spożywające najwięcej czekolady (najwyższy kwartyl) miały o 1.0 mm Hg [95% przedział ufności (CI) 1.6 do 0.4 mm Hg] niższe skurczowe ciśnienie tętnicze oraz o 0.9 mm Hg (95% CI 1.3 do 0.5 mm Hg) niższe rozkurczowe ciśnienie tętnicze (w porównaniu z najniższym kwartylem). Relatywne ryzyko wystąpienia liczonych łącznie zawałów serca i udarów mózgowych w grupie spożywającej najwięcej vs najmniej czekolady (najwyższy vs najniższy kwartyl) wynosiło 0.61 (95% CI 0.44–0.87; P dla trendu 0.014). Odwrotna relacja pomiędzy spożyciem czekolady a incydentami sercowo-naczyniowymi była silniejsza w przypadku udarów niż zawałów serca. Za korzystny wpływ czekolady po części odpowiadał jej wpływ na wysokość ciśnienia tętniczego.

Wymienione i nie wymienione powyżej korzystne skutki jedzenia czekolady mogą zatem stanowić zachętę do jej spożywania. Należy jednak pamiętać, że ostatecznych dowodów potwierdzających ochronny wpływ czekolady może dostarczyć wyłącznie badanie randomizowane.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 30 marca 2010
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Czekolada obniża ryzyko sercowo-naczyniowe”